Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
22
березня
2018

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 137

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 31, ст. 895; 2016 р., № 65, ст. 2200; 2017 р., № 22, ст. 616) зміни, що додаються.


ЗМІН?,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 березня 2015 р. № 200

 2) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

 “1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції” (далі — бюджетні кошти) на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, розміщених на території України, осіб, яким надано статус:

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до статті 161 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасника війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 11—14 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444; 2013 р., № 96, ст. 3552), та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346).

 2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад (далі — органи соціального захисту населення) забезпечують осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:

 1) учасників бойових дій — не частіше ніж один раз на рік строком на 18—21 день;

 2) осіб з інвалідністю внаслідок війни — позачергово щороку строком на 18—21 день;

 3) осіб з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — відповідно до медичних рекомендацій, з них:

 I та II груп — до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

 III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18—21 день;

 4) постраждалих учасників Революції Гідності — не частіше ніж один раз на рік строком на 18—21 день;

 5) учасників війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 18—21 день.

 Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються за рахунок коштів державного бюджету.”;

 3) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

 “5. Для взяття на облік особа, зазначена у пункті 1 цього Порядку, чи її законний представник подають заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни — також копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції.”;

 4) пункт 6 викласти в такій редакції:

 “6. Реєстрація заяв та облік осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, проводиться окремо за кожною категорією за формами, затвердженими Мінсоцполітики, а також окремо від інших категорій осіб незалежно від профілю захворювання, за яким особи направляються на санаторно-курортне лікування (крім осіб з інвалідністю із захворюваннями нервової системи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), в порядку черговості подання заяв.”;

 5) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

 “За особою, яка перебуває на обліку, але не отримала безоплатну  путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.

 Особи, які були письмово повідомлені про умову поновлення такої довідки, але протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії не виконали цієї умови, знімаються з обліку.”;

  7) у пункті 9:

 доповнити пункт абзацом такого змісту:

 “Особам з інвалідністю внаслідок війни, які отримали санаторно-курортні путівки відповідно до цього Порядку, виплачується компенсація вартості проїзду до санаторно-курортного закладу та назад транспортом загального користування (залізничним та автомобільним) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.”;

 8) пункт 12 викласти в такій редакції:

 “12. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій та учасникам війни виплачується в порядку та розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1598).”;

 9) пункт 14 викласти в такій редакції:

 “14. Інформація про потребу в путівках подається органами соціального захисту населення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) щороку не пізніше ніж 1 червня та 15 листопада.”;

  11) пункт 172 доповнити абзацом такого змісту:

 “Про відмову від санаторно-курортного лікування особа повинна повідомити санаторно-курортному закладу та органу соціального захисту населення не менше ніж за 10 днів до дати заїзду.”;

 12) пункт 174 доповнити абзацом такого змісту:

 “Оформлення акта наданих послуг може здійснюватися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису у разі його наявності в кожної із сторін.”;


 13) у пункті 19:

 доповнити пункт абзацами такого змісту:

 “компенсацію вартості проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та назад;

 виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю внаслідок війни.”;

 14) у пункті 21 слова і цифру “щокварталу до 5 числа наступного місяця” замінити словами і цифрою “щомісяця до 5 числа”.


        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН