Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
05
березня
2018

Постанова Кабінету Міністрів України № 38

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇН?
ПОСТАНОВА
від 31 січня 2018 р. № 38
Київ
Деякі питання соціальної підтримки

З метою соціальної підтримки осіб, звільнених з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (далі — особи, яких звільнено з полону), Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виплатити одноразову грошову допомогу особам, яких звільнено з полону, у розмірі 100 тис. гривень.
2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року, що додається.
3. Міністерству охорони здоров’я, відповідному органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити організацію надання необхідної медичної допомоги особам, яких звільнено з полону, та членам їх сімей.
4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:
надання допомоги у забезпеченні житлом осіб, яких звільнено з полону, із числа внутрішньо переміщених осіб за місцем перебування на обліку;
надання соціальної та психологічної допомоги і реабілітації особам, яких звільнено з полону.
5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції забезпечити подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для забезпечення виплати грошової допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї постанови.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 38
ПОРЯДОК
виплати одноразової грошової допомоги особам,
звільненим з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року
1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової
допомоги особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.
(далі — допомога).
2. Допомога виплачується особам, які включені до переліку осіб,
звільнених з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (далі — особи,
яких звільнено з полону), що формується СБУ відповідно до законодавства
та передається Мінсоцполітики.
3. Мінсоцполітики на підставі переліку осіб, яких звільнено з полону,
визначає загальний обсяг коштів для виплати допомоги та звертається до
Мінекономрозвитку стосовно підготовки та подання Кабінетові Міністрів
України проекту розпорядження щодо виділення відповідних коштів з
резервного фонду державного бюджету.
4. Для виплати допомоги особа, яку включено до переліку осіб, яких
звільнено з полону, у строк, що не перевищує шість місяців з дня
звільнення з полону, звертається до структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення)
ради (далі — орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації
проживання з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка у
банку, на який перераховується допомога.
До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця
або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).
5. У разі відсутності реєстрації місця проживання або зареєстроване
місце проживання особи розташоване в населених пунктах, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
особа, яку звільнено з полону, звертається із заявою про виплату допомоги
до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.
6. Якщо особа, яку звільнено з полону, не може самостійно звернутися
із заявою про виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, перебуванням
на лікуванні за кордоном, проходженням військової служби, вона може
2
подати таку заяву через представника на підставі оформленої в
установленому порядку довіреності.
7. Орган соціального захисту населення:
приймає рішення про виплату допомоги протягом 10 днів після подання
заяви та документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку;
подає протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення
структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято
рішення про виплату допомоги за встановленою Мінсоцполітики формою,
для узагальнення, зіставлення з переліком осіб, яких звільнено з полону,
і подання зазначеному Міністерству узагальнених списків протягом трьох
днів за встановленою ним формою.
У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, рішення щодо
виплати допомоги приймається органом соціального захисту населення за
умови, якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з
дня подання заяви.
8. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 7 цього
Порядку списків та прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати
допомоги перераховує відповідні кошти органам соціального захисту
населення.
9. Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яку
звільнено з полону, не пізніше ніж протягом двох робочих днів після
надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.
10. Органи соціального захисту населення формують та зберігають
протягом п’яти років особові справи осіб, яким виплачено допомогу.
11. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних
коштів, виділених для виплати допомоги, здійснюється в установленому
законодавством порядку.
_________________