Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам
31
травня
2018

Автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Якщо після призначення пенсії особа продовжує працювати:

Частиною 4 ст. 42 Закону України від 09.07.2003р. №1058 – ІУ »Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування «( далі –Закон України№1058) установлено порядок проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення ,перерахунку пенсій продовжує працювати . Кожні два роки працюючі пенсіонери зверталисядо територіальних управлінь з відповідною заявою .

Законом України від 032.10.2017 рокуц№2148-УІІ»Про внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо підвищення пенсій « до установленого порядку внесли зміну ,яка передбачає ,що органами Пенсійного фонду щороку з 01 квітня що рокубез додаткового звернення проводять перерахунок ,набули правона проведення перерахунку ,передбаченого абзацами першим –третім цієї частинина найбільш вигідних умовах . Порядок такогоперерахункупенсії

Встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади ,що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Обчислюючи страховий стаж ,який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті , не раніше від дня , наступного за днем , до якого обчислений страховий стаж під час призначення (попередньогоперерахунку ) пенсії.

Якщо набуто не менш як 24 місяці страхового стажу

Якщоза два роки роботи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу , перерахунок проводитьсяз урахуванням цього страхового стажу.

Крім того, визначається ,чи варто залишити той заробіток , що був під час призначення (попереднього перерахунку ) пенсії , чи потрібно враховувати заробіток , який особа одержала за роботу після призначення ( попереднього перерахунку ) пенсії.

Якщо набуто не менш як 24 місяці страхового стажу

Якщо за 2 роки роботи після призначення чи попереднього перерахунку пенсіїособа набула не менш як24 місяці страховогостажу , перерахунокпроводиться з урахуваннямцього страхового стажу. Крім того , визначається чи вартозалишити той заробіток , що був під час призначення ( попереднього перерахунку ) пенсії , чи потрібно враховувати заробіток , який особа одержала за роботу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії . При цьому заробітна плата нараховується за періодистрахового стажу , зазначені ч. ст. 40 Закону № 1058. У будь-якому разі застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) , який урахувався під час призначення ( попереднього) перерахунку пенсії . Тобто показник середньоїзаробітної платиза 2016-2017 р.р.(що застосовуються для призначення пенсії ), враховано не буде.

Якщо за два роки страховий стаж менш як 24 місяці

Якщо пенсіонер після призначення ( перерахунку) пенсіїнабувменш як 24місяці страхового стажу ,перерахунок пенсіїпроводиться не раніше ніж через два роки після призначення ( попередньогоперерахунку ) з урахуванням страхового стажу , набутогопісляїї призначення ( попередньогоперерахунку).

Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюються ,тобто заробіток , який особа одержувала після призначення ( попереднього перерахунку) пенсії , в такому порядку не враховується.

Розглянемо на прикладахваріантиперерахунку пенсії.

Приклад 1. Чоловікові пенсію було призначено в січні 2015 р. ( стаж зараховано до 31.12.2014 р.)Після призначення пенсії працював з перервами,за перерахунком пенсії до органів Пенсійного фонду не звертався . Страховий стаж на 01.03.2017р з урахуванням донарахованих 29 місяців ( за даними реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування ) становив 43 роки вісім місяців ( коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості одного року страхового стажу (1%)- 0,43667).

Можливі такі варіанти перерахунку :

1) донарахувати страховийстаж заробіток не змінюючи ?

2) за стажем та заробітком за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000р. незалежно від перерв та за весь період страхового стажупісля 01 07. 2000 р. із застосуванням показника середньої заробітної плати ( доходу,який урахувався підчас перерахунку пенсії з 01.10.2017р. (3764,40грн)?

3 )за стажем та із заробітної плати за весь період страхового стажу після 1 липня 2000р. із застосуванням показника середньої заробітної плати ( доходу) який урахувався під час перерахунку пенсії з 1 жовтня 2017 р.(3764,40), відмовитися від заробітку за 60 місяців до 1 липня 2000 р.

Обирається найбільш вигідний варіант. Зазвичайпісля призначення пенсії особа працює з меншим заробітком ,ніж той , з якого було визначено розмір пенсії . Тому нерідко враховується цей заробіток недоцільно, оскільки зменшується його коефіцієнт .У такомуразі донараховують лише страховий стаж ,набутий після призначення попереднього перерахунку пенсії . Отже ,чимвищий заробіток одержує особа , тим на більший розмір пенсії вона може розраховувати .

Приклад 2 Після призначення пенсіїу грудні 2013 р. чоловік два роки працювавйодержував заробітну плату на рівні мінімальної , а в деякихмісяцях – меншу від мінімальної ( до мінімального страхового стажу не доплачував)

З гідно з ч.1 ст.24 закону № 1058 страховий стаж це період ( строк) , упродовж якого особа підлягаєзагальнообов’язковому пенсійному страхуванню , та який щомісяця сплачені страхові внескив сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок .

Два роки після призначення пенсії вже сплинуло , але набутий страховий стаж менш як 24 місяці . Ураховуючи норми ч. 4 ст. 42 Закону № 1058 , у цьому разі можливий лише один варіант перерахунку пенсії . та заробітної плати . якої її було призначено .

Перерахунок пенсії проводиться за заявою пенсіонера

Якщо пенсіонер , який продовжував працювати , набув стажу ,достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі відповідно до ч. 1 ст. 28закону №1058( на рівні прожиткового мінімуму , встановленого для непрацездатних осіб – 35 років страхового стажу для чоловіків чи 30 років страхового стажу для жінок ) чи набув права на мінімальну пенсіюяк шахтар, за його заявою проводить перерахунок пенсіїнезалежно від того , скільки часу минуло після призначення(попереднього перехунку ) пенсії.З урахуванням заробітної плати , з якої сплачено ( попередньо перераховано) пенсію

Н априклад. Пенсію за віком чоловікові призначили в лютому 2017 році за страхового стажу – 34 роки (зараховано до 31.01.2017р ) У лютому2018 році страховий стаж цього чоловіка становив 35 років( до січня 2018р включно)

На 1 березня 2018 р. цей чоловік не набув права на проведенняатоматичного перерахунку пенсії , який проводиться з 1 квітня року, оскільки не пройшло двох років після призначення йому пенсії. Для проведення перерахунку пенсіїйому потрібно звернутися до територіального управлінняфонду з відповідною заявою . При цьомубуде враховано набутий після призначення пенсії страховий стаж , а заробіток залишився без змін .

За умови звернення до територіального управлінняФонду будуть перераховуватися пенсіїі тим працюючим пенсіонерам , які на 1 березня 2018 р. не набули права на проведення автоматичного перерахунку пенсії.

Наприклад пенсію призначили у червні 2016 р. за страхового стажу – 36 років (зараховано до 31 травня 2016р)

На 1 березня 2018р. не пройшло двох років після призначення пенсії , тому підстави для автоматичного перерахунку пенсії відсутні . перерахунок пенсії буд епроведено за зверненням пенсіонера до територіальногоуправління з відповідною заявою ( після спливу 24 місяців ,починаючи з червня 2016р.)

В обох випадках перерахунок буде проведено зі строків, установлених ст.. 45 Закону №1058( з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувсяза перерахунком пенсії , якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним після 15 числа )

Якщо пенсіонер за віком на пільгових умовах не продовжував працювати , при цьому після призначення пенсії , наприклад , доглядав за пристарілою особою , а відтак підлягав загальнообов’язковомудержавномупенсійному страхуванню , оскільки в управлінні соціальногозахисту одержував відповідну компенсацію, то така особаправа на перерахунок пенсії не матиме, оскільки після призначення ( попереднього перерахунку ) пенсії не продовжувала працювати.

Слід зауважити,що ч. 2 ст24 Закону № 1058 передбачено що кожний повний рікстажу роботи(врахованого в однократному розмірі ) на підземних роботах , на роботах з особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв . робіт професій , посад і показників , затвердженим Кабінетом Міністрів України , зайнятість на яких дає право на пенсію на пільгових умовах , до страхового стажу додатково зараховуються по одному року.

Ураховуючи , що пільговий стаж підтверджуєтьсяуточнюючою довідкою підприємства, для проведення перерахунку пенсі ї з урахуванням пільгового стажу пенсіонер має звернутись до територіального управління Фонду із заявою ,пільговою довідкою та наказом про атестацію його робочого місця . У такому разі перерахунок буде проведено зі строків , установлених ст.. 45 Закону №1058( з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувсяза перерахунком пенсії , якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним до 15 числа включно , і з першого числа наступного місяця , якщо заяву з усіма потрібними документами подано ним після 15 числа).


Кому пенсію не перерахують

Не передбачено перерахунок пенсії за вислугу років , призначених на умовах , установлених Законом України « Про пенсійне забезпечення , якщо одержувачі таких пенсій не досягли віку , установленого ст.. 26 Закону № 1058 .Це- педагоги , медичні працівники , працівники авіації та працівники інших професій , робота яких призводить до втрати працездатності до досягнення особами пенсійного віку.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується в разі звільнення з роботи за спеціальністю , яка дає право на пенсію за вислугу років . Якщо особа післяпризначення пенсії працює не за спеціальністю , її пенсію перераховуютьлише після того , коливона досягне пенсійноговіку , встановленого ст.. 26 Закону № 1058 . Для проведення перерахунку пенсії переводитися з пенсії за вислугу років на пенсію за віком необов’язково.