Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
27
червня
2018

Проект рішення

РІШЕННЯ                                                                                                      проект


Від                       №


Про утворення комісії зрозгляду питань надання одноразової щорічної адресної

грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю,

одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ групи

за рахунок коштів обласного бюджету


Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки затвердженої рішенням Київської обласної ради сьомого скликання від 22.06.2017 № 346-15-VII  та на виконання державної політики у сфері соціального захисту інвалідів в Україні, керуючись Законом України «Промісцеве самоврядування в Україні».


1. Утворити при виконавчому комітеті комісію зрозгляду питань надання одноразової щорічної адресної грошової допомоги сім’ям,які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю позору та слуху І та ІІ групиза рахунок коштів обласного бюджетузгіднододатку 1.


2.Затвердити Положення про порядок надання одноразової щорічної адресної

грошовоїдопомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю,

одиноким особам зінвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слухуІта ІІгрупи

за рахунок коштівобласного бюджету згіднододатку 2.

3. Комісії при прийнятті рішенькеруватися вимогами Положення про порядок надання

одноразової щорічної адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох

та більше осіб зінвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам зінвалідністю

позору та слуху Іта ІІ групи за рахунок коштів обласного бюджету.


4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.


Міський голова В. САБАДАШ

Керуюча справами Виконавчого комітету міської ради С. БОРКОВСЬКА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Васильківської міської ради

від№ПОЛОЖЕННЯ

про надання одноразової щорічної адресноїгрошової допомоги сім’ям, які складаються

з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з

інвалідністю по зору та слуху І та ІІ групи за рахунок коштів обласного бюджету


1. Положення визначає механізм надання одноразової щорічної адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху I та II груп за рахунок коштів обласного бюджету в рамках реалізації заходів Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017 - 2020 роки.


2. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.


3. Виплата адресної грошової допомоги здійснюється департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку на рахунок заявника.


4. Для отримання адресної грошової допомоги, заявник подає до органів соціального захисту населення Васильківської міської ради перелік документів:

заяву на ім’я голови Комісії на отримання одноразової щорічної адресної грошової допомоги ;

копію довідки про причини та групу інвалідності;

копію паспорту;

копію картки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку в паспорті);

номер особового банківського рахунку для зарахування коштів у національній валюті;

довідка про надання/ненадання матеріальної допомоги (коли, в якій сумі видано допомогу і хто її надав (міська рада, , благодійний фонд).;

довідку про склад сім’;

Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання адресної грошової допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви, достовірність викладених у ній відомостей про заявника.


5. Адресна грошова допомога на одну особу з інвалідністю призначається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність станом на 01 січня року, в якому надається матеріальна допомога, якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.


6. Адресна грошова допомога надається у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію Програми в частині надання матеріальної допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю особам з інвалідністю по зору та слуху I та II груп .7. У разі смерті особи з інвалідністю надання адресної грошової допомоги припиняється.


8. Причинами відмови у задоволенні звернення щодо виділення коштів можуть бути виключно:

  • невідповідність поданих документів;
  • надані документи не підтверджують необхідність надання допомоги.


9. Рішення щодо конкретної заяви приймається Комісією з питань надання одноразової щорічної адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху I та II груп, утвореною при виконавчому комітеті Васильківської міської ради.


10. Про результати розгляду секретар Комісії готує письмові відповіді заявникам.


11. Засідання Комісії проводяться за потребою.


12. Рішення Комісії щодо надання адресної грошової допомоги, відмови у наданні такої допомоги або зняття з розгляду заяви оформлюються протоколом засідання Комісії.


13. Оригінал протокольного рішення Комісії, реєстр на виплату адресної грошової допомоги та клопотання на ім’я директора департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації за підписом міського головинадається департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації до 10 числа кожного місяця.


Начальник управління    Л.П. Бурсова