Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
03
липня
2018

Щодо дискримінаційної реклами

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423(зі змінами) Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, у сфері діяльності якого є протидія усім формам дискримінації за ознакою статі.

Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1393-р, Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до2021 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 передбачають здійснення комплексних заходів щодо подолання дискримінації за ознакою статі.

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законодавством у сфері освіти і зайнятості надаються можливості всім особам на основі рівності без якої-небудь дискримінації розвивати і застосовувати свої здібності до праці у власних інтересах і відповідно до своїх прагнень, виходячи з потреб суспільства.

Законом України „Про зайнятість населення” в оголошеннях (рекламі) про вакансії забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу) та адміністративна відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження встановлюються статтею 24-1 Закону України „Про рекламу”. Відповідно до статті 8 Закону України „Про рекламу” у рекламі забороняється: вміщувати твердження,які єдискримінаційнимизаознаками походження людини, її соціального і майнового стану,расової та національноїналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками,родом і характером занять,місцем проживання.

Водночас, у рекламі, засобах масової інформації та Інтернеті часто використовуються елементи, що закріплюють у свідомості людей ідею нерівності жінок і чоловіків, зберігаючи стійкі стереотипи щодо розподілу ролей чоловіка та жінки у політиці, суспільстві та сім’ї.

Для реагування на скарги та звернення громадян за фактами дискримінації за ознакою статі при Мінсоцполітики діє Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі (наказ від 11.04.2016 № 376). До її завдань входять не тільки розгляд звернень щодо дискримінації за ознакою статі та усунення виявлених у них порушень, але й визначення причин дискримінації та проблемних питань для вироблення методів запобігання та протидії порушень ґендерної рівності.

Переважна кількість звернень стосується дискримінаційної реклами. Дискримінаційної вважається реклама, що принижує гідність людини за ознакою статі в контексті, або у сукупності з ознаками фізичних характеристик, інвалідності, соціального статусу, трудової діяльності, сімейного стану та родинних обов’язків, релігійного віросповідання, інших типів та форм соціо-економічних та особистих відносин людини. На підставі розгляду таких звернень Експертна рада видає рекомендації для відповідних засобів масової інформації, мовлення і рекламних агентств. Рекомендації спрямовані на усунення ґендерних стереотипів і сексизму в медіа-просторі.

Протягом 2017 року Експертною радою з питань протидії та запобігання дискримінації за ознакою статі розглянуто24 звернення щодо експертної оцінки наявності дискримінації. Наприклад, сумнозвісна відверта реклама Київської перепічки порушила законодавство про рекламу в частині використання зображення та твердження, які є дискримінаційними. Це підтверджено висновками експертів Експертної ради. Також дискримінаційною визнана реклама чоловічого клубу „Harem”, розташована на біг-борді на виїзді з міжнародного аеропорту Бориспіль (додається). Нині на розгляді Експертної ради знаходиться більше ніж 60 звернень, які стосуються дискримінації за ознакою статі.


Заступник Міністра     Н. Федорович