Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
23
липня
2018

Проект рішення

Про затвердження положення про комісію по призначенню житлових субсидій мешканцям міста Василькова

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 329 від 27 квітня 2018 року «Про внесення зміндо деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратилачинність,постановиКабінету МіністрівУкраїни від28 грудня2016року№ 1022», керуючись Положенням про порядок призначення житлових субсидій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року № 329 та статті 34 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради


Вирішив:


1. ЗатвердитиПоложенняпро комісію по призначенню житлових субсидій мешканцям міста Василькова згіднододатку 1.


2. Комісії при прийнятті рішенькеруватися вимогами Положення про комісію по призначенню житлових субсидій мешканцям міста Василькова.

3. Внести зміни до додатку № 1 рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради від 29 травня 2018 року №146 «Про призначення житлових субсидій мешканцям міста», а саме:

- в складі комісії змінити найменування посади секретаря комісії Джанатової Лілії Степанівни на «завідувач сектору прийому громадян управління соціального захисту населення Васильківської міської ради».


4. Контроль за виконанням даногорішеннязалишаю за собою.


Міський голова  В .САБАДАШ


Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради  С. БОРКОВСЬКА


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Васильківської міської ради

від№ПОЛОЖЕННЯ
про комісію по призначенню житлових субсидій мешканцям міста Василькова

1. Загальні положення

1.1.Комісія при виконавчому комітеті Васильківської міської ради по призначенню житлових субсидій мешканцям міста Василькова (далі – Комісія), утворюється рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради з метою забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення, шляхом правильного та своєчасного надання житлової субсидії у випадках передбачених чинним законодавством України.

1.2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, рішеннями та розпорядженнями Васильківського міського голови, а також цим Положенням.

1.3.Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється управлінням соціального захисту населення Васильківської міської ради.

2. Основні завдання та функції комісії

2.1.Комісія відповідно до виконуваних функцій і покладених на неї завдань приймає рішення про призначення (не призначення) житлової субсидії за наявності обставин, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами).

3. Формування та організація роботи комісії

3.1. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради.

3.2. Головою Комісії є Васильківський міський голова, заступником голови комісії є начальник управління соціального захисту населення Васильківської міської ради, секретар та члени комісії.

3.3. До складу Комісії входять представники управління соціального захисту населення Васильківської міської ради, фінансового управління Васильківської міської ради, об’єднаного управління Пенсійного фонду України, відділу з питань реєстрації місця проживання Васильківської міської ради, міськрайонного центру зайнятості Васильківської міської ради, управління правового забезпечення юридичного департаменту Васильківської міської ради.

3.4.Члени комісії мають право:

брати участь в обговоренні питань, що вносяться на засідання комісії, вносити пропозиції;

брати участь у голосуванні на засіданнях комісії;

пропонувати питання до порядку денного засідання комісії;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей з питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

робити запити та отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, що звернулись за призначенням житлової субсидії;

отримувати від осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення житлової субсидії;

отримувати від осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії, документи, що підтверджують факт користування пільгами.


3.5. Члени Комісії зобов’язані особисто брати участь у засіданнях комісії та дотримуватись вимог цього Положення та рішень комісії.

3.6. Засідання Комісії проводить голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії.

3.7. Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

3.8. При розгляді документів на засіданні Комісії може бути присутній заявник.

3.9. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

3.10. За запрошенням Комісії у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.11. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3.12. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова Комісії або його заступник (у разі відсутності голови) та секретар Комісії.Відповідні рішення комісії у вигляді витягів з протоколу, додаються до особових справ заявників, як обов’язкові документи.


3.13. Рішення комісії може бути оскаржене в установленому чинним законодавством України порядку.


Начальник управління       Л.П. Бурсова