Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Постанова Кабінету Міністрів Укрїни № 633 від 22.08.2018
10
вересня
2018

Постанова Кабінету Міністрів Укрїни № 633 від 22.08.2018

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 444; 2008 р., N 51, ст. 1693; 2012 р., N 3, ст. 89; 2013 р., N 96, ст. 3552; 2014 р., N 70, ст. 1959; 2015 р., N 55, ст. 1795; 2016 р., N 20, ст. 790; 2017 р., N 22, ст. 616) зміни, що додаються.

Прим'єр-міністр України  В.ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. N 633

ЗМІН?,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, що додається.".

2. У Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад
";

2) пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад (далі - органи соціального захисту населення) санаторно-курортними путівками (далі - путівки) до санаторно-курортних закладів осіб відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту""Про жертви нацистських переслідувань" та "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", військовослужбовців і членів їх сімей, осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), та осіб, зазначених у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. N 200 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 31, ст. 895).

2. Органи соціального захисту населення забезпечують відповідно до цього Порядку безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:

осіб з інвалідністю усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", осіб з інвалідністю та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, - за рахунок коштів державного бюджету.

Особи зазначених категорій мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу, розміщеного на території України (крім закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, правовий режим на яких визначається Законами України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"), відповідного профілю лікування, безоплатними путівками до якого вони забезпечуються.

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в органах соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безоплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, осіб з інвалідністю, які навчаються за очною (денною) формою навчання у закладах освіти, путівками забезпечують органи соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.";

3) у пункті 4 слово "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю";

4) у пункті 6:

в абзаці другому слова і цифри "Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією" замінити словами "Другої світової війни";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 - 21 день першочергово не частіше ніж один раз на два роки.";

5) у пункті 7:

в абзаці першому слова "щороку (із січня по грудень)" замінити словами "не частіше ніж один раз на рік";

в абзаці другому слова і цифри "Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією" замінити словами "Другої світової війни";

6) у пункті 8 слова "один раз на два роки" замінити словами "не частіше ніж один раз на два роки";

7) в абзаці другому пункту 11 слова "здатний" та "йому" замінити відповідно словами "здатна" та "їй";

8) в абзаці другому пункту 12 слова "Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" та "одержував" замінити відповідно словами "Фондом соціального страхування" та "одержувала";

9) в абзаці першому пункту 13 слова і цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. N 261 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 29, ст. 1009)" замінити словами і цифрами "постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. N 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"(Офіційний вісник України, 2016 р., N 94, ст. 3086)";

10) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Забезпечення путівками осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку та осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів", шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам.

Зазначене відшкодування здійснюється органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі - договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня) (якщо вартість путівки нижча за граничну, - у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства за іншими нозологіями та особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням осіб з інвалідністю їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.";

11) у пункті 172:

в абзаці третьому слово "зазначеного" замінити словом "зазначеної";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Про відмову від санаторно-курортного лікування особа повинна повідомити санаторно-курортний заклад та орган соціального захисту населення не менше ніж за десять днів до дати заїзду.";

12) пункт 173 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Акт наданих послуг може оформлятися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису в разі його наявності в кожної із сторін з дотриманням вимог закону.".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати абзацами третім - шостим;

13) у пункті 19 слова і цифри "статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" замінити словами і цифрами "статті 29 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";

14) в абзацах другому і третьому пункту 20 слова "Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій" замінити словами "структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій";

15) у тексті Порядку:

слова "інвалід" та "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради" в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "орган соціального захисту населення" у відповідному відмінку і числі;

слова "інваліди війни" замінити словами "особи з інвалідністю внаслідок війни".