Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Перерахунок пенсій у з'язку зі зміною мінімальної заробітної плати
16
січня
2019

Перерахунок пенсій у з'язку зі зміною мінімальної заробітної плати

Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

  • Хто має право на перерахунок пенси і як змінить­ся її розмір?
  • Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік (ст. 8) установлено, що у 2019 р. місячний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня становити­ме 4173 грн.

За статтею 28 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-І\/ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) з 1 січня 2018 р. для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків — 35, у жінок — 30років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% міні­мальної заробітної плати, визначеної законом про Дер­жавний бюджет України на відповідний рік, але не менше від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність, визначеного законом.

Частиною 3 ст. 42 Закону № 1058 визначено, що в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімально? заробітної плати. визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений згідно зі ст. 28 цього Закону, крім пенсіонерів, які працю­ють (провадять діяльність, пов'язану з одержанням дохо­ду, що є базою для нарахування єдиного внеску на за­гальнообов'язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення но­вого розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заро­бітної плати. Пенсіонерам, які працюють (провадять ді­яльність, пов'язану з одержанням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з ро­боти або припинення такої діяльності пенсія перерахо­вується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної пла- іи, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Отже, право на перерахунок пенсії із січня 2019 р. мають такі непрацюючі особи:

• які досягли віку 65 років;

• мають страхового стажу 35 років (чоловіки) і 30років
Мінімальний розмір пенсії та доплату за понаднор­мовий стаж у наведеному прикладі визначено згідно з п. 41 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058, за яким для осіб, котрим пенсію було призна­чено до набрання чинності Законом України «Про за­ходи щодо законодавчого забезпечення реформуван­ня пенсійної системи» (до 1 жовтня 2011 р.), крім тих, яким після набрання чинності цим Законом проводив­ся перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попе­реднього перерахунку) пенсії:
мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абг зацом першим ч. 1 ст. 28 цього Закону (на рівні прожит­кового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб), установлюється за наявності в чоловіків — 25, у жі­нок — 20 років страхового стажу;
збільшення пенсії, передбачене абзацом другим ч. 1 ст. 28 цього Закону (доплата за понаднормовий стаж), установлюється за кожний повний рік страхо­вого стажу понад 25 років чоловікам і 20 років — жінкам.