Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Необхідний страховий стаж для призначення пенсії
17
січня
2019

Необхідний страховий стаж для призначення пенсії

Статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" далі Закон 1058 , встановлено , що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше як 15 років по 31.12.2017 року.

Починаючи з 01.01.2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого страхового стажу :

 • З 01.01.2018 року по 31.12.2018 року не менше як 25 років
 • - з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року не менше як 26 років
 • - 01.01.2020 року по 31.12.2020 року не менше як 27 років
 • З 01.01.2021 року по 31.12. 2021 року не менше як 28 років
 • - 01.01.2022 року по 31.12.2022 року не менше як 29 років
 • 01.01.2023 року по 31.12.2023 року не менше як 30 років
 • З 01.01.2024 року по 31.12.2024 року не менше як 31 рік
 • З 01.01.2025 року по 31.12. 2025 року не менше як 32 роки
 • З 01.01.2026 року по 31.12. 2025 року не менше як 33 роки
 • З 01.01.2027 року по 31.12.2027 року не менше як 34 роки
 • Починаючи з 01.01.2028 року не менше як 35 років
 • До досягнення зазначеного віку право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 • 55 років – які народилися по 30 вересня 1956 року включно
 • 55 років 6 місяців м- які народилися з 01.10.1956 року по 31.03. 1957 року;
 • 56 років – які народилися з 01.04.1957 року по 30.09.1957 року;
 • 56 років 6 місяців – які народилися з 01.10.1957 року по31 03.1958 року;
 • 57 Років – які народилися з 01.04.1958 року по 30.09. 1958 року
 • 57 р. 6 міс - які народилися з 01.101958 рокупо 31.03.1959 року
 • 58 років - які народилися з 01.04. 1959 року по 30.09. 1959 року
 • 58 р. 6м. які народилися з 01.10.1959 року по 31.03.1960
 • 59 років – які народилися з 01.04.1960 року по 30. 09.1960 року
 • 59р. 6 м.- які народилися з 01.10..1960 рокупо 31. 03.1961 року
 • 60 років – які народилися з 01.04 1961 року по 31. 12.1961 року
 • У разі відсутності починаючи з 01.01.2018 року страхового стажу , передбаченого частиною першою цієї статті право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності такого страхового стажу :
 • По 31 грудня 2018 року
 • Від 15 до 25 років
 • З 01.01.2019 року по 31.12.2019 року
 • Від 16 до 26 років
 • З 01.01.2020 року по 31.12.2020 року
 • Від 17 до 27 років з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року
 • Від 18 до 28 років
 • З 01.01.2022 року по31.12.2022 року
 • Від 19 до 29 років
 • З 01.01.2023 року по31.12.2023 року
 • Від 20 до 30 років
 • З 01.01.2024 року по 31.12.2024 року
 • Від 21 до 31 року
 • З 01.01.2025 року по 31.12.2025 року
 • Від 22 до 32 років
 • З 01.01.2026 року по 31.12.2026 року
 • Від 23до 33 років
 • З 01.01.2027 року по 31.12.2027 року
 • Від 24 до 34 років
 • Починаючи з 01.01.2028 року від 25 до 35 років
 • У разі відсутності починаючи з 01.01.2019 року страхового стажу . передбаченого частинами першою і другою цієї статті право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності такого страхового стажу :
 • З 01.01.2019 року по 31.12.2019 року
 • Від 15 до 16 років з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року
 • Від 15 до 17 років
 • З 01.01.2021 року по 31.12.2021 року
 • Від 15 до 18 років
 • З 01.01.2022 року по 31.12.2022 року
 • Від 15 до 19 років
 • З 01.01.2023 року по 31.12.2023 року
 • Від 15 до 20 років
 • З 01.01.2024 року по 31.12.2024 року
 • Від 15 до 21 року
 • З 01.01.2025 року по 31.12.2025 року
 • Від 15 до 22 років
 • З 01.01.2025 року по 31.12.2026 року
 • Від 15 до 23 років
 • З 01.01.2027 року по 31.12.2027 року
 • Від 15 до 24 років
 • Починаючи з 01.01.2028 року
 • Від 15 до 25 років
 • У разі відсутності починаючи з 01.01.2018 року необхідного страхового стажу на дату досягнення зазначеного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу , визначеного вищена дату досягнення відповідного віку . Наявність страхового стажу який дає правона призначення на пенсію за віком визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії .
 • Отже пенсійний вік жінки яка народила у період із 1 .04.1959 року по 30.091959 року – 58 років . Зазначеного пенсійного віку жінка , яка народила у період із 01.04. 1959 по 30.09. 1959 року 58 років зазначеногопенсійного віку жінка , яка народилася 15.09.1959 досягла 15.09.2017 тож для призначення пенсії за віком їй достатньо мати 15 років страхового стажу . Такогостажу жінкана час досягнення пенсійного віку набула і вже з 15. 09. 2017 мала право на пенсію за віком.
 • При цьому після досягнення пенсійного віку така жінка продовжувала працювати до її пенсії буде встановлено підвищення передбачені пунктами 1 та 3 ст. 29 Закону 1058 . Так особі , яка набула право на пенсію за віком відповідно цього Закону , але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працюватиі одержувати пенсіюз більш пізнього віку пенсія за віком призначатиметься з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розмірупенсії за віком обчисленого відповіднодо ст. 27 цього закону на такий відсоток
 • - на 0, 5 % - за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців
 • На 0, 75 % - за кожний повний місяць страхового стажу починаючи за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців
 • Крім того жінкам, які народилися у період по 31.12.1961 року після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії обчисленого відповідно до ст..27 цього закону , в розмірі 2,5 % за кожні 6 місяців пізнього виходу на пенсію починаючи з 55 років до досягнення ними 60 річного віку за умови , що до цього їм не призначалась будь яка пенсія.
 • Порядком подання та оформлення документів для призначення, перерахунку пенсії відповідно до Закону України ; Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ; затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України
 • Відповідної заяви та документів необхідних для призначення (перерахунку) пенсії.
 • Варто зазначити що за нормами ст.. 45 Закону 1058 пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше як через три місяці з дня досягнення особою пенсійного віку. Якщо звернення за пенсією відбулося пізніше як через три місяці з дня досягнення особою пенсійного віку , пенсія призначається з дня звернення (подання заяви та необхідних документів до територіального управління Пенсійного фонду).
 • У разі відстрочки часу призначення пенсії за віком пенсія з урахуванням положеньстатті 29 цього законупризначається за заявою пенсіонера з дня що настає за останнім днем місяця у якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарної для відстрочки часу виходу на пенсію), якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше як через три місяці з такого дня.