Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Квітневий перерахунок пенсій 80-річним пенсіонерам
07
травня
2020

Квітневий перерахунок пенсій 80-річним пенсіонерам

Роз'яснює заступник директора Департаменту — начальник управління Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

 1 квітня 2020 р. урядом ухвалено постанову № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окре­мим категоріям населення у 2020 році».

Там, зокрема, передбачено, що з 1 квітня 2020 р. особам, які отриму­ють пенсію і яким виповнилося 80 ро­ків і більше, в яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням над­бавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум ін­дексації, щомісячної компенсації у ра­зі втрати годувальника внаслідок Чор­нобильської катастрофи, інших до­плат до пенсій, установлених законо­давством, не досягає розміру серед­ньої заробітної плати (доходу) в Украї­ні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2019 р., щомісячну компен­саційну виплату в розмірі до 500 грн у межах зазначеного розміру.

Коли ж після встановлення щомісяч­ної компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням надба­вок, підвищень, додаткових пенсій, ці­льової грошової допомоги, сум індек­сації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорно­бильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пен­сію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» з ура­хуванням страхового стажу, передба­ченого абзацом 2 п. 41 розділу XV «Прикінцеві положення» зазначеного Закону, не досягає 2600 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час по­дальших перерахунків пенсії.

Отже, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 грн у квітні вже отримали пенсіонери:

  • пенсійний вік яких станом на 1 квіт­ня поточного року не менше 80 років;
  • розмір пенсійних виплат яких з урахуванням усіх надбавок та підви­щень, не враховуючи лише пенсію за особливі заслуги перед Україною, не досягає 9205 грн 19 коп.;

— незалежно від того, який вид пенсії та за яким законом вони отри­мують пенсію.

При цьому для пенсіонерів, які от­римують пенсію за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та які мають не менше: чоловіки — 25, а жінки — 20 років страхового стажу, є додат­кові гарантії. А саме — розмір пенсії цих осіб у результаті встановлення компенсаційної виплати не може бу­ти менше 2600 грн. Задля цього їм установлено доплату в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. І ця доплата враховується під час по­дальших перерахунків пенсії (тобто при визначенні збільшення розміру пенсії в результаті подальших пере­рахунків ця доплата буде зменшува­тись або взагалі поглинатися).

Важливо. Якщо ж особа, яка отри­мує пенсію, досягла 80-річного віку після 1 квітня 2020 р., така компенса­ційна виплата встановлюється і випла­чується з дати досягнення цього віку.

Компенсаційна виплата не є одно­разовою. Вона є щомісячною і гаран­тованою для ЇЇ отримання протягом усього часу отримання пенсії.