Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » Порядок надання щорічної разової адресної грошової допомоги
14
липня
2020

Порядок надання щорічної разової адресної грошової допомоги

ПОРЯДОК

надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, за рахунок коштів обласного бюджету

1. Порядок надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», рішення Київської обласної ради від 22 червня 2017 року № 346-15-VII «Про затвердження Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки» (далі – Програма), рішення Київської обласної ради від 10 жовтня 2018 року № 499-23-VII «Про внесення змін до Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки».

2. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення», в частині надання щорічної разової адресної грошової допомоги (далі – адресна грошова допомога) сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, за рахунок коштів обласного бюджету в рамках реалізації заходів визначених Програмою.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації(далі – Департамент).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату адресної грошової допомоги особам, які зареєстровані в Київській області.

5. Виплата адресної грошової допомоги здійснюється Департаментом у встановленому законодавством порядку на рахунок заявника.

6. Для отримання адресної грошової допомоги особа з інвалідністю (для дітей з інвалідністю – законний представник) звертається до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) (далі – органи соціального захисту населення) та подає наступний пакет документів:

6.1. Для сімей, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю:

заява на ім’я голови Комісії з питань надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, та здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю за кошти обласного бюджету при департаменті соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації (далі – Комісія) на отримання адресної грошової допомоги від кожної особи з інвалідністю, які входять до складу сім’ї, у разі входження до складу сім’ї дитини з інвалідністю – заява від законного представника;

копія паспорта (для дітей з інвалідністю – свідоцтво про народження, після досягнення 14 років – копія ID-картки);

копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – медичний висновок на дитину з інвалідністю у віці до 18 років);

реквізити рахунку для переказу коштів на кожну особу з інвалідністю, яка входить до складу сім’ї (для дітей з інвалідністю – реквізити рахунку законного представника);

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги форма якої затверджена наказом від 17 липня 2019 року № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 888/33859.

6.2. Для осіб з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах:

заява на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;

копія паспорта;

копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

реквізити рахунку для переказу коштів;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги форма якої затверджена наказом від 17 липня 2019 року № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 888/33859.

акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, форма якого затверджена наказом Міністерства праці тасоціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302.

6.3. Для одиноких осіб з інвалідністю:

заява на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;

копія паспорта;

копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

реквізити рахунку для переказу коштів;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги форма якої затверджена наказом від 17 липня 2019 року № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 888/33859.

довідка з територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр), про те, що особа є одинокою, дітей працездатного віку не має та перебуває на обслуговуванні в територіальному центрі, відповідно до наказу територіального центру;

довідка з органів місцевого самоврядування (сільської, селищної, міської ради, ЖЕКу, ОСББ тощо) про те, що особа є дійсно одинокою та дітей працездатного віку не має (у разі, якщо особа з інвалідністю не перебуває на обліку в територіальному центрі).

6.4. Для осіб з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп:

заява на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;

копія паспорта;

копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності з відміткою «по зору» або «по слуху» (у разі відсутності зазначеної відмітки додається довідка з уточненням супутнього захворювання «по слуху» або «по зору»);

реквізити рахунку для переказу коштів;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги форма якої затверджена наказом від 17 липня 2019 року № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 888/33859.

6.5. Для дітей з вадами зору або слуху:

заява від законного представника дитини з інвалідністю на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;

копія свідоцтва про народження дитини (після досягнення 14-річного віку – копія ID-картки та документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копія медичного висновку на дитину з інвалідністю у віці до 18 років;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги форма якої затверджена наказом від 17 липня 2019 року № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 888/33859.

копія паспорта законного представника дитини з інвалідністю;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника дитини з інвалідністю (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

реквізити рахунку законного представника дитини з інвалідністю для переказу коштів.

7. Копії документів, поданих для отримання адресної грошової допомоги, засвідчуються посадовими особами органів соціального захисту населення, до яких надійшла заява про надання адресної грошової допомоги, за місцем реєстрації особи з інвалідністю.

Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що виплачується особам з інвалідністю, в тому числі сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, які звернулися за наданням адресної грошової допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів щодо призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Мінсоцполітики або даних, зазначених у довідках, виданих органами, що виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу.

У разі зміни місця проживання або реєстрації та інших обставин членам сімей, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, одиноким особам з інвалідністю, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в тому числі дітям з вадами зору та слуху, необхідно подати документи про зміну зазначених реквізитів до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання адресної грошової допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви, достовірність викладених у ній відомостей про заявника та формує справу.

Справи разом із супровідним листом на голову Комісії передаються до Департаменту.

8. Адресна грошова допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність станом на 01 січня поточного року, в якому надається адресна грошова допомога, якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність станом на 01 січня поточного року, в якому надається адресна грошова допомога.

У разі звернення сім’ї, яка складається з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, допомога надається на кожну особу з інвалідністю, яка входить до складу сім’ї.

У разі наявності права на отримання адресної грошової допомоги за декількома підставами, адресна грошова допомога надається лише за однією з них.

9. Надання адресної грошової допомоги припиняється у разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або припинення інвалідності.

10. У разі зміни групи інвалідності адресна грошова допомога у новому розмірі надається з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, і з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу інвалідності, - у разі зменшення розміру допомоги.

11. Адресна грошова допомога надається у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію Програми.

12. Причиною відмови у наданні адресної грошової допомоги може бути невідповідність поданих документів цьому Порядку.

13. Рішення про надання адресної грошової допомоги приймається на засіданні Комісії та оформлюється протоколом.

14. Департамент подає до департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації в межах затверджених кошторисних призначень заявку на фінансування адресної грошової допомоги.

15. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.