Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
12
листопада
2020

Накопичувальні пенсії

Верховна Рада має до кінця цього року ухвали­ти законопроект, який запровадить обов'язкові пенсійні накопичення.
Таку думку висловила міністр соціальної полі­тики Марина ЛАЗЕБНА під час участі у публічній дискусії на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність», передає Укрінформ.

«Сьогодні у нас падає коефіцієнт заміщення — зараз він 29%, колись був 57%, а в подальшому бу­де менше 20%. Тобто лю­дина в майбутньому, ма­ючи зарплату 10000 гри­вень, отримає солідарну пенсію не більше 2000 гривень», — сказала М. Лазебна.

За її словами, змінити ситуацію можна, підвищу­ючи податки, єдиний соці­альний внесок, а також забирати ресурс на ви­плату пенсій з інших соці­альних видатків.

При цьому міністр вва­жає, що люди повинні ма­ти стимули, щоб показу­вати всю свою зарплату. «Часто можна почути: «Знижуйте тіньову еконо­міку, повертайте мігран­тів». 20 років держава цим займається і 20 років ніхто ще не дав людям стимулів, за яких вони хо­тіли б повернутись, лега­лізуватись.

Якщо ми подивимось на досвід інших країн, то во­ни створювали стимули, за яких вигідно показува­ти всю свою заробітну плату, — це пенсійні нако­пичення та медичне стра­хування», — зазначила М. Лазебна.

«Тому ми впевнені, що необхідно до кінця цього року приймати законо­проект, який запровадить обов'язкові пенсійні нако­пичення, щоб наступного року можна було підготу­ватися технічно, а з 1 січня 2022 р. почати внески», — додала міністр.

При цьому М. Лазебна зазначила, що жоден із рівнів пенсійної системи сам по собі не дасть лю­дям гідного життя в літ­ньому віці. Тому важливо, щоб запровадження дру­гого рівня допомагало зміцненню інших рівнів пенсійної системи — солі­дарного та добровільних накопичень.

«Для цього правила ро­боти мають бути однакові для добровільного та обо­в'язкового накопичення, має стимулюватися кон­куренція, не має бути мо­нополій.

Тоді людина здійснює свідомий вибір, розуміє, що пенсійні накопичен­ня — її власність, якою вона управляє, звикає користуватися накопичу­вальними фондами за єдиними правилами, розвиваються добровіль­ні накопичення, людина зацікавлена у «білій» зар­платі, що збільшує надхо­дження до солідарної системи», — зауважила міністр.

М. Лазебна також звер­нула увагу на необхідність забезпечити захист пен­сійних накопичень людей та надійні інструменти для інвестування пенсій­них коштів в економіку.

Як повідомляв Укрін­форм, голова Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветера­нів Галина ТРЕТЬЯКОВА вважає, що систему фі­нансування пенсій варто переглянути, зокрема ввести накопичувальну модель.