Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
26
травня
2021

ПКМУ від 19 травня 2021р. № 492

Про внесення змін до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених  постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80; Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3107; 2017 р., № 22, ст. 605; 2018 р., № 35, ст. 1231; 2019 р., № 24, ст. 845, № 25, ст. 880, № 45, ст. 1557), зміни, що додаються.

        
Прем’єр-міністр України             Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2021 р. № 492

ЗМІНи,
що вносяться до Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР

  1. Підпункт 8 пункту 13 викласти в такій редакції:

“8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19—21 частини першої статті 6 та осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 10—14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих, визначених абзацами четвертим — восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим — двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.”.

  1. Абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:

“Громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації) відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19жовтня 2016 р. 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст.2742); від 28 березня 2018 р. № 214 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1029); від 18 квітня 2018 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1231); від 20 лютого 2019 р. № 206 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 845),не беруться на квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким житлом.”.

  1. У пункті 18:
  2. абзацсьомий після слів і цифр “(Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614)” доповнити словами і цифрами “,— у разі відсутності у посвідченні учасника бойових дій посилання на пункти 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до яких установлено статус, та крім осіб, статус учасника бойових дій яким встановлено відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
  3. в абзаці восьмому слова “особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни” замінити словами“учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;


3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“За наявності електронної інформаційної взаємодії суб’єктів, на яких покладено функції ведення квартирного обліку та розподілу жилої площі, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для реалізації громадянами, які потребують поліпшення житлових умов, прав на житло, така інформація громадянами не подається.

За технічної можливості громадяни можуть подавати електронні
копії відповідних документів з використанням Єдиного державного
веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”.”.

  1. Підпункт 7 пункту 26 викласти в такій редакції:

“7) одержання від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення в установленому порядку.”.

  1. У пункті 31:
  2. абзац перший після слова “першочергового” доповнити словами “і позачергового”;
  3. доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

“3) зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщеноїособи, зазначеної у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, шляхом переїзду до іншої адміністративно-територіальної одиниці.”.