Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Затвердження міської комплексноїх программи "Турбота" на 2018-2021 роки
26
січня
2018

Затвердження міської комплексноїх программи "Турбота" на 2018-2021 роки


«СХВАЛЕНО»

Рішенням тридцять другої сесії

сьомого скликання

Васильківської міської ради

№ VІІ -32 від2017р.МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА


«ТУРБОТА»


на2018-2021роки

м.Васильків

2017


ЗМІСТ1.Паспорт Програми


2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


3.Визначення мети Програми


4.Пріоритетні напрямки Програми


5.Заходи Програми


6. Фінансування Програми


7.Ресурсне забезпечення Програми


8.Контроль за ходом виконання Програми

1. Паспорт Програми1.Ініціатор розроблення Програми
Управління соціального захисту населення
Васильківської міської ради
2.Дата та номер розпорядчого документа органу виконавчої влади
Рішеннятридцять першоїсесії сьомого скликання
Васильківської міської ради
VІІ- 32від2017р.
3.РозробникПрограмиУправління соціального захисту населення Васильківської міської ради
4.Відповідальний виконавець
Управління соціального захисту населення
Васильківської міської ради
5.Учасники Програми
Виконавчий комітет васильківської міської ради
Громадські організації
Васильківське об’єднане управління пенсійного фонду України в Київській області
6.Термін реалізації Програми
2018 – 2021 роки

7.Перелік бюджетів,що беруть участьу виконанні Програми
Міський бюджет
Кошти інших джерел незаборонених законом


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма


Міська комплексна Програма «Турбота» на 2018-2021 роки (далі Програма) розроблена

-для надання соціальної, фінансової допомоги і підтримки інвалідів всіх нозологій, ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС,малозабезпечених громадян, громадян, які опинилися в складних життєвих ситуаціях та в зв’язку надзвичайними обставинами;

-для розвитку волонтерського руху;

-для здійснення соціальної реабілітаціїінвалідів та дітей-інвалідів;

В основурозробки Програми покладено системний аналіз законодавства України,що формує соціальну політику вкраїні, а також досвід роботи управління соціального захисту населення та закладів соціального захистуміста, який був отриманий у процесі реалізації попередніх соціальних програм.

При розробці Програми враховані рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради, пропозиції підрозділів виконавчого комітету Васильківської міської ради тагромадських організацій ветеранів та інвалідів.


3. Визначення мети Програми


Метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового, та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, транспортного, соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів всіх нозологій, дітей інвалідів, людей похилого віку, малозабезпечених верств населення.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування громадянміста, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

Доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення, надання фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищеним громадянам.

Необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захистунаселення міста, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців міста.


4. Пріоритетнінапрямки

*Забезпеченняпріоритетівзагальнолюдськийцінностей,соціальноїсправедливості,

соціального захисту ветеранів війни та праці,учасників ліквідації аварії на ЧАЕС,інвалідів

всіх нозологій, дітей інвалідів,людей похилого віку, малозабезпечених верств населення.


*Забезпечення соціального таправового захистушляхом організаційно – інформаційного

забезпечення.


*Розвиток тапопуляризаціяволонтерської діяльності та громадських організаційз метою

надання соціальноїдопомоги та підтримки.


*Поліпшення соціально-побутовогообслуговуванняветеранам війни та праці,учасникам

ліквідації аварії наЧАЕС,інвалідамвсіхнозологій,дітям-інвалідам, людямпохилого

віку,малозабезпеченимверствамнаселення.


*Здійснення соціальної реабілітаціїдітей-інвалідів.


*Наданнясоціальноїдопомогинезахищенимверствамнаселеннязчислаодиноких

пенсіонерівта інвалідів, багатодітним, малозабезпеченим, неповним сім’ям та сім’ям, які

опікуються дітьми – сиротам з метою їх підтримки.


*Фінансова підтримка діяльності громадських організацій ветеранів таінвалідів.


*Зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають соціальні послуги.

.*Професійна реабілітація та працевлаштування найбільш вразливих верств населення.


*Одноразовагрошова матеріальнадопомоги громадянам, які потребують цієї допомоги


*ВідзначенняДня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня Матері та інших свят.


*Привітання ювілярів міста.


* Одноразовагрошова матеріальнадопомоги на поховання померлих громадян міста, які не досягли пенсійного віку, не працювали на момент смерті та не були зареєстровані в центрі зайнятості.


*Поховання померлих громадян без певного місця проживання, громадян від поховання

яких відмовилися, знайдених невпізнаних трупів.


5. ЗаходиПрограми

Організаційно – правовезабезпечення


1. Поводити інформаційно – розяснювальну роботусеред населення містащодо змін абодоповненьдо чинного законодавства Україниз питань соціального захисту населення та пенсійного законодавства.

управління соціального захисту населення

управління пенсійного фонду України


2.Проводити семінари та тренінгиз питань соціального захисту .

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення

відділ освіти міської ради

громадські організації3. Залучати доволонтерської діяльності молодь для надання допомоги та підтримкиодиноким непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам.

відділ освіти міської ради

громадські організації

міськрайонний центр зайнятості

управління соціального захисту населення

служба у справах дітей та сім’ї міської ради


4.Надавати інформаційну допомогу молодим інвалідам щодо професійної реабілітації дляздобуття, актуальних на ринку праці, професій.

управління соціального захисту населення

міськрайонний центр зайнятості


5. Проводити загальноміські ярмарки вакансійдля молоді, жінок, осіб з особливими потребами.

управління соціального захисту населення

міськрайонний центр зайнятості


6. Забезпечувати бронювання робочих місць для інвалідів, дітей–сиріт, осіб, які потребують соціального захисту.

управління соціального захисту населення

міськрайонний центр зайнятості


7.Організовувати та проводити фестивалі творчості дітей – інвалідів «Повір у себе»

відділ культури міської ради

відділ освіти міської ради

служба у справах дітей та сім’ї міської ради


8. Організовувати акції, дозвілля, екскурсії, виставки, концерти для дітей та молоді з особливими фізичними можливостями. Брати участь у проведенні Всеукраїнських благодійних акцій.

відділ культури міської ради

відділ освіти міської ради

служба у справах дітей та сім’ї міської ради


9.Забезпечитищорічне проведення Всеукраїнської акції «Милосердя».

відділ освіти міської ради

управління соціального захисту населення


10. Сприяти реалізації програм щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення.

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення

11.Проведення передплатиокремої періодики.

виконавчий комітет міської ради

Соціально-побутове обслуговування


1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війнитапраці,учасниківліквідаціїаваріїнаЧАЕС,інвалідіввсіхнозологій,дітей -інвалідів,людейпохилого віку,малозабезпеченихверствнаселення з метоювивчення їх потребтанадання конкретної допомоги.

управління соціального захисту населення

територіальний центр обслуговування

одиноких непрацездатних громадян


2. Сприяти поліпшеннюжитлових умов шляхом надання дрібних послуг інвалідам війни та сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни відповіднододіючогозаконодавства.

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення

К П«Комбінат комунальних послуг»

3.Турбуватися про соціальний захистбагатодітних, малозабезпечених, неповних сімей та сімей, які опікуються дітьми – сиротами та інвалідами шляхом надання їм державних соціальнихдопомог та субсидій відповідно до діючого законодавства.

управління соціального захисту населення


4.Поширювати мережу соціально - побутового обслуговування одиноких громадян похилоговіку, які потребують цієї допомоги.

управління соціального захисту населення

територіальний центр обслуговування

одиноких непрацездатних громадян


5. Здійснювати відшкодування витрат по перевезенню пільгових категорій громадян міста, перевізникамКП« Васильківтрансервіс» та ПАТ «Укрзалізниця»відповідно до Законів України:

«Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту»

-учасникам бойових дій;

-учасникам війни;

-членам сімї загиблого(померлого) ветерана війни;

-інвалідам війни;

« Про соціальний захист дітей війни»

-дітям війни;

«Про статус і соціальний статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

-особам ЧАЕС – І категорії;

-особам ЧАЕС – ІІ категорії – ліквідатор;

- особам ЧАЕС –ІІ категорії – потерпілий;

-дружина(чоловік) ЧАЕС померлогоІкатегорії;

«Про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранівНаціональної гвардії»

-ветеранам служби цивільного захисту;

-ветеранам військової служби;

-вдова ( вдівець) ветерана військової служби;

-ветеран органів внутрішніх справ;

-вдова( вдівець)ветерана органів внутрішніх справ;

«Прореабілітацію жертв політичних репресій на Україні»

-реабілітованим;

«Про жертви нацистських переслідувань»

- жертви нацистських переслідувань;

«Про соціальний і правовий захист ветеранів військовослужбовців та членів їх сімей»

-вдова (вдівець) військовослужбовця та її (його) діти;

-дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісті та її (його) діти;

-батьки загиблого військовослужбовця;

-інвалід військової служби;

«Про охорону дитинства»

-багатодітні сім’ї;.

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»

- пенсіонери за віком;

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення


6.Здійснюватикомпенсаційнівиплатипо пільговомуперевезеннюучасників ліквідаціїаварії на ЧАЕСІ категорії, один раз на рік,вартості проїзду до будь-якого пунктуУкраїни залізничним транспортом .

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення


7. За поданням відділу по побутовому обслуговуванню інвалідів управління соціального захисту населення Васильківської міської ради, надаватигрошову матеріальну допомогу ветеранам Другої світової війни (1941-1945р.р.) до дня Перемоги.

відділ по побутовому обслуговуванню інвалідів

управління соціального захисту населення


8. За поданням відділу з питань постраждалихв наслідок аварії на ЧАЕС управління соціального захисту населення Васильківської міської ради, надаватигрошову матеріальну допомогу учасникам ліквідаціїаварії на ЧАЕСдо Дня роковин Чорнобильської катастрофи та Дня ліквідатора аварії.

відділ з питань постраждалихв наслідок аварії на ЧАЕС

управління соціального захисту населення


9. Надавати одноразовугрошову матеріальнудопомогужителям,які зареєстровані та проживають в місті Василькові, в екстрених випадкахгромадянам, які проживаютьв місті Васильковібез реєстрації та опинилисявскладнихжиттєвих обставинах (в виняткових випадках більше одного разу на рік).

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення


10.Надавати щомісячну адресну матеріальнудопомогуКравченко НаталіїІванівни на забезпеченнялікарськими засобами її тяжко хворого синаКравченко Сергія Сергійовича.

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення


11. Організовувати відзначення Міжнародного Дня людей похилого віку,а Міжнародного Дня інваліда, Дня Матері, свята Великодня. Надавати продуктові наборинайменш незахищеним верствам населення та грошову матеріальну допомогу багатодітним сімям, які виховують неповнолітніх дітей.

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення

територіальний центр обслуговування

одиноких непрацездатних громадян

громадські організації


12.Організовувати привітання мешканців міста Василькова,яківідзначають85-річчя,

90-річний ювілей, 95-річчя, 100-річний ювілей з врученням квітів, матеріальної допомоги або подарунків

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення

територіальний центр обслуговування

одиноких непрацездатних громадян

громадські організації


13.Надавати одноразову грошову матеріальну допомогуна похованняособи, яка не досягла пенсійного віку, на момент смертіне працювала, не перебувала на службі,не була зареєстрована в центрі зайнятості, особі, яка зобов’язаласьпоховатипомерлого.

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення


14.Здійснювати поховання померлих громадян без певного місця проживання, громадян, від похованняяких відмовилися,знайдених невпізнаних трупів.

виконавчий комітет міської ради

управління соціального захисту населення


Медичне обслуговування

1. Сприяти створенню новихта розвитку діючого центру соціальної реабілітації дітей –інвалідів.

виконавчий комітет міської ради

центр соціальної реабілітації«Здоров’я»


2. Турбуватися про оздоровлення ветеранів війни, інвалідів всіх нозологій шляхом забезпечення їх санаторно - курортним путівками відповідно до діючого законодавства.

управління соціального захисту населення


3. Турбуватися про оздоровлення дітей-інвалідів всіх нозологій шляхом забезпечення їх санаторно - курортними путівками відповідно до діючого законодавства

дитяча центральна лікарня

4. Турбуватися про соціальний захист інвалідів шляхомзабезпечення їх інвалідними візками, технічними засобами реабілітації та протезно - ортопедичними виробами відповідно до діючого законодавства.

управління соціального захисту населення

5. Турбуватися про оздоровлення дітей збагатодітних, малозабезпечених, неповних сімей, дітей – сиріт, дітей з хронічними захворюваннямишляхом надання їм путівокна відпочинок в дитячих таборахвідповідно до діючого законодавства.

служба у справах дітей та сім’ї міської ради


6. Фінансування Програми


Фінансування заходів Програмиздійснюється за рахунокзагальних асигнувань,затверджених у міському бюджетіна відповідний рік, виходячи з його реальних фінансових можливостей, благодійних внесків, гуманітарної допомоги та інших коштів незабороненихзаконом.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання ПрограмиРоки
2018рік2019рік2020рік2021рік

Бюджетм. Василькова

2 852 000,00

2 855 000,00

2 855 000,00

2 855 000,00


7. Ресурснезабезпечення Програми
Перелік заходівПрограми
Орієнтовні обсяги фінансування
2018рік2019рік2020рік2021рік
І Відшкодування витрат по перевезенню пільгових категорій громадян міста, перевізникам:
-КПВасильківтрансервіс»;

-ПАТ«Укрзалізниця»
200 000,00

100 000,00200 000,00

100 000,00200 000,00

100 000,00200 000,00

100 000,00
ІІКомпенсаційнівиплатипо пільговомуперевезеннюучасників ліквідаціїаварії на ЧАЕСІ категорії, один раз на рік,вартості проїзду до будь-якого пункту України залізничним транспортом .


30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00
ІІІГрошова матеріальна допомога ветеранам Другої світової війни (1941-1945р.р.) до дня Перемоги.


25 000,00


25 000,00


25 000,00


25 000,00

ІVГрошова матеріальна допомогачасникам ліквідаціїаваріїдо Дня ЧорнобилятадоДнявшанування
учасниківліквідаціїаваріїнаЧАЕС

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00
VНадання дрібних послуг інвалідам війни, членам сімей загиблих ветеранів війни20 000,0020 000,00
20 000,00

20 000,00
VІПродуктові наборинайменш незахищеним верствам населення.
до Дня людей похилого віку, до Дня інваліда та інших свят.
45 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
VІІ Грошова матеріальна допомогадо Дня Матері багатодітним сімям, які виховують неповнолітніх дітей/77000,0080 000,0080 000,0080 000,00
VІІІПривітанняювілярів міста –
85 років, 90 років,95 років, 100 років.
30 000,0030 000,0030 000,00
30 000,00

VVІІІ Одноразова грошова матеріальнадопомогу жителям,які зареєстровані та проживають в місті Василькові, в екстрених випадкахгромадянам, які проживаютьв місті Васильковібез реєстраціїта опинилисявскладнихжиттєвих обставинах (в виняткових випадках більше одного разу на рік).2 200 000,002 200 000,002 200 000,002 200 000,00

ІXЩомісячна адресна матеріальнадопомога,урозмірі 5 000,00 тис. грн., Кравченко НаталіїІванівни на забезпеченнялікарськими засобами її тяжко хворого синаКравченко Сергія Сергійовича.


60 000,0060 000,00
60 000,00
60 000,00XПохованняпомерлихгромадян
без певного місця проживання,громадян,
відпохованняякихвідмовилися,
знайденихневпізнанихтрупів.

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
XІ Похованняпомерлихгромадян,які
не досягли пенсійного віку, не
працювали на момент смерті та не були
зареєстровані в центрі зайнятості.
40 000,0040000,0040 000,0040 000,00


8.Контроль за ходом виконання Програми


Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом Програми здійснює управління соціального захисту населення Васильківської міської ради.


Читайте також:

04 квітня 2018 Проект рішення