Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
20
квітня
2018

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.01.2018____________№07

наказ

Фінансового управління Васильківської міської ради_________(найменування місцевого фінансового органу)

__25.01.2018_________ № _10____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8977,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду _8977,0___ тис. гривень та спеціального фонду – __0,0__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс,Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”від 02.08.2000 р. №1192 (із змінами), Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, ПостановаКабінетуМіністрівУкраїни” Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми “від 27.12.2001 р. № 1751, Закон України“Продержавну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ ,Порядок“Про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 30.04.2002 р. №226/293/169, рішення сесії Васильківської міської ради від 19.12.2017 р. №10-34п/ч -Y11 “Про міський бюджетм. Васильків на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/пКПКВК КФКВКНазва підпрограми
108130811010Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
208130831010Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного розладу


8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/пКПКВККФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
1234567
108130811010Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю8562,0
8562,0
208130831010Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного розладу415,0
415,0Усього:8977,0
8977,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
12345
Регіональна цільова програма 1Підпрограма 1Усього10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п
КПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
123456
10813081Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю


Завдання :Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю


затрат:обсяг видатківтис. грнкошторис8562,0


продукту: кількість одержувачів допом.інвал.з дит1 гр. підгр. Аосібзвітні дані46


кількість одержувачів допом.інвал.з дит1 гр. підгр. Босібзвітні дані20


кількість одерж. доп.інвал.з дит 11 та 111 гр.,на дит.-інв. до 18 р.осібзвітні дані260


кількість одержувачів надб.на догл. діт.-інв. до 6 роківосібзвітні дані20


кількість одержувачів надб. на догл. діт.-інв. від 6 до 18роківосібзвітні дані80


ефективності:середній розмір допом. інвал. з дит. 1 групи підгр.Агрнрозрахунок2630,0


середній розмір допом. Інвар.з дит. 1 групи підгр.Бгрнрозрахунок2180,0


середній розмір доп. інвар.з дит. 11 та 111 гр., на дит.-інв. до 18років грнрозрахунок1650,0


середній розмір надб. на догл. діт.інвалідів до 6роківгрнрозрахунок970,0


середній розмір надб. на догл. діт.інвалідів до 18роківгрнрозрахунок1258,0
20813083Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу


Завдання:Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу


затрат:обсяг видатківтис. грнкошторис415,0


продукту: кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані17


ефективності:середньомісячний розмір допомогигрнрозрахунок2034,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
12345678910111213

Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)
х

х

хІнвестиційний проект 2Усього


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник управління ____________Бурсова Л.П.______
(підпис)(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового управління ________________Степаненко Т.В_______

(підпис)(ініціали та прізвище)