Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
20
квітня
2018

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.01.2018____________№07

наказ

Фінансового управління Васильківської міської ради_________(найменування місцевого фінансового органу)

__25.01.2018_________ № _10_____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _0813160 Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 157,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду _157,0___ тис. гривень та спеціального фонду – __0,0__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”та “Про жертви нацистських переслідувань ” ,Постанова КМУ від 29.04.2004 року № 558“Порядок призначення і виплати компенсацій фізичним особам , які надають соціальні послуги ” ,постанова КМУ від 26.07.1996 року № 832” Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян“ ,рішення сесії Васильківської міської радивід 24.11.2017 р. № 07.13-33- Y11« Про затвердженняміської комплексної Програми«Турбота» на 2018-2021роки»,рішення сесії Васильківської міської ради від 19.12.2017 р. №10-34п/ч -Y11 “Про міський бюджетм. Васильків на 2018 рік”

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомогифізичними особами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/пКПКВК КФКВКНазва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/пКПКВККФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
1234567
108131601030Забезпеченнявиплати компенсаціїфізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги157,0
157,0


Усього:157,0
157,0


9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фондРазом
12345
Регіональна цільова програма 1Підпрограма 1Усього10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п
КПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
123456
10813160Забезпеченнясоціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомогифізичними особами


Завдання :Забезпеченнявиплати компенсаціїфізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги


затрат:обсяг видатківтис. грнкошторис157,0


продукту:чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам з інвалідн. 1 гросібзвітні дані44


чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам з інвалідн. 11 гросібзвітні дані27


чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам похилого вікуосібзвітні дані3


ефективності: середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особам з інв..1 гргрн..розрахунок2550,0


середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особамз інв..11 гргрн..розрахунок1550,0


середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особампохилого вікугрн..розрахунок983,011. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
12345678910111213

Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)
х

х

хІнвестиційний проект 2Усього__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Начальник управління ____________Бурсова Л.П.______
(підпис)(ініціали та прізвище)ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового управління ________________Степаненко Т.В_______

(підпис)(ініціали та прізвище)