Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
20
квітня
2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Керівництво та управління у сфері соціального захисту

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _1510180_Керівництво та управління у сфері соціального_захисту
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
6187,081,86268,86170,878,86249,6-16,2-3,0-19,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314

15101800111Забезпечення виконання нада-них законодавством повнова-жень з питань соціального захисту населення6187,0

6170,8
6170,8-16,2
-16,2За рахунок коливання цін та часткову еконо-мію витрат наенергоносії та послуги

15101800111Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Василькова на 2017 рік
81,881,8
78,878,8
-3,0-3,0
Придбано
менше одиниць комп’ютерної техніки
Усього6187,081,881,86170,878,86249,6-16,2-3,0-19,2

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678

1510180Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з питань соціального захисту населення
1
затрат


кількість штатних одиницьодин.штатний розпис42,542,5-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту


Призначено та виплачено соціальних допомог
звітні дані294660753129


Відшкодовано пільг та субсидій…
звітні дані1455610150-4406


Більша кількість отримувачів звернулась за допомогою за рахунок виплат з місцевого бюджету та зменшилась кількість отримувачів субсидії та пільговиків за рахунок збільшення доходів отримувачів
3
ефективності


Середньомісячна зарплата 1 працівникатис.грн
9,09,0-


Середньорічні витрити на утримання 1 штатної одиниці…тис.грн
147,5147,1-0,4


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


За рахунок отриманого фінансування забезпечено надання пільг, субсидій, допомог , путівок та інших послуг населенню міста

1510180Матеріально-технічне забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з питань соціального захисту населення


затрат: обсяг видатківтис.грн.
81,878,8-3,0


Продукту:придбання кондиціонерів та комп. технікишт..
87-1


ефективності:середня вартість 1 одиницітис.грн
10,211,31,1


За рахунок збільшення ціни на комп’ютерну техніку придбано менше одиниць


Удосконалено робочі місця працівників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2Усього

1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Начальник управління____________Бурсова Л.П._________
(підпис)(ініціали та прізвище)


Начальник відділу

бухгалтерського обліку____________Кривошапка В.О._________
(підпис)(ініціали та прізвище)


{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}