Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
20
квітня
2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _1513020_Надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
19,8
19,819,1
19,1-0,7
-0,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314

15130211030Надання пільг ветеранам війни, особам ,на яких по-ширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту” особам, які мають особливі заслуги перед Бать-ківщиною,особам, які мають особливі трудові заслу-ги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та бать-кам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу1,8
1,81,8
1,8-
-

15130261060Надання субсидій населенню для відшко-дування витрат на придбання твердого та рідкого пічного паливаі скрапленого газу18,0
18,017,3
17,3-0,7
-0,7Усього19,8
19,819,1
19,1-0,7
-0,7

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678

1513021Забезпечення надання пільг ветеранам війни, особам ,на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціаль-ного захисту” особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, осо-бам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдів-цям)та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
1
затрат


обсяг видатківтис. грнкошторис1,81,8-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту


кількість отримувачів пільгосібзвітні дані11-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності


середній розмір витрат на надання пільггрнрозрахунок1800,01800,0-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Надання пільг забезпечено в повному обсязі

1513026Надання субсидій населенню для відшко-дування витрат на придбання твердого та рідкого пічного паливаі скрапленого газу
1
затрат


обсяг видатківтис. грнкошторис18,017,3-0,7


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту


кількість отримувачів субсидійосібзвітні дані96-3


Звернулось менше отримувачів
3
ефективності


середній розмір витрат на надання пільггрнрозрахунок2000,02883,0883,0


Збільшення середнього розміру за рахунок зменшення доходів отримувачів


Надання субсидій забезпечено в повному обсязі

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2Усього

1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Начальник управління______________Бурсова Л.П.____________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


Начальник відділу_______________Кривошапка В.О.______________
бухгалтерського обліку
(підпис)(ініціали та прізвище)


{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}