Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
20
квітня
2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послу тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _1513030_Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послу тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

(найменування бюджетної програми)(КПКВК МБ)(КФКВК)1

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
300,0
300,0300,0
300,0-
-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314

15130351070Забезпечення проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян200,0
200,0200,0
200,0-
-

15130371070Забезпечення проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян100,0
100,0100,0
100,0-
-Усього300,0
300,0300,0
300,0---

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Міська комплексна програма Турбота на 2015-2017 роки,затверджена рішенням сесії Васильківської міської ради від 30.01.2015 року №72-V1300,0
300,0300,0
300,0---
Усього300,0
300,0300,0
300,0---

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678

1513035Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1
затрат


обсяг видатківтис. грн.кошторис200,0200,0-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту


кількість осіб, які мають право на пільговий проїздосібзвітні дані41674167


кількість підприємств-отримувачів компенсаціїодин.
11


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності


середньомісячний розмір компенсаціїгрн./1 особурозрахунок4,04,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників

1513037Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничнимтранспортом окремим категоріям громадян
1
затрат


обсяг видатківтис. грн.кошторис100,0100,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту


кількість отримувачів пільгосібзвітні дані665665


кількість підприємств-отримувачів компенсаціїодин.
11


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності


середньомісячнийрозмір компенсаціїгрн.розрахунок15,015,0


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2Усього

1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів_______________Бурсова Л.П.___________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів________________Кривошапка В.О.__________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}