Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року
20
квітня
2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,інвалідів,дітей-інвалідів,хворих,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

1. 1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _1510180Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _1513181_ Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,інвалідів,дітей-інвалідів,хворих,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами_
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
169,0
169,0167,9
167,9-1,1
-1,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314

15131811010Забезпечення виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги169,0
169,0167,9
167,9-1,1
-1,1Усього169,0
169,0167,9
167,9-1,1
-1,1

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Міська комплексна програма Турбота на 2015-2017 роки,затверджена рішенням сесії Васильківської міської ради від 30.01.2015 року №72-V1169,0
169,0167,9
167,9-1,1
-1,1
Підпрограма 1

Підпрограма 2Усього169,0
169,0167,9
167,9-1,1
-1,1

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період


№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)Відхилення
12345678

1513181Забезпечення виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
1
затрат


обсяг видатківтис. грнкошторис169,0167,9-1,1


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту:чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації

7574-1


чисельність осіб, яким виплачується компенсація вт.ч.:осібзвітні дані7574-1


на догл. за інвалідам 1 гр.осібзвітні дані4744-3


на догл. за громадян. похилого вікуосібзвітні дані43-1


на догл. за інвалідам 11 гр.осібзвітні дані24273


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності:середньомісячний розмір компенсації на догл. за інв..1 гр.грн.розрахунок222,0225,03,0


середньомісячний розмір компенсації на догл. за громадян. похилого вікугрн.розрахунок121,0121,0-


середньомісячний розмір компенсації на догл. за інв..11 гр.грн.розрахунок132,0144,012,0


Збільшення розміру виплат згідно законодавства8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2Усього

1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Начальник управління______________Бурсова Л.П.____________________
(підпис)(ініціали та прізвище)


Начальник відділу_______________Кривошапка В.О.______________
бухгалтерського обліку
(підпис)(ініціали та прізвище)


{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}