Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
12
березня
2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.01.2019____________№11

наказ

Фінансового управління Васильківської міської ради_________ (найменування місцевого фінансового органу)

__25.01.2019_________ № _10_____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _0813083 1010Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу

(КПКВК МБ) (КФКВК)1(найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 520000гривень, у тому числі загального фонду – _520000 гривень та спеціального фонду – __гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс,Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”від 02.08.2000 р. №1192 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" ,рішення сесії Васильківської міської ради від 21.12.2018 р. №02.02-49-V11 “Про міський бюджетм. Васильків на 2019 рік”

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення наданнядопомогипо догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/пЗавдання

Забезпечення наданнядопомогипо догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу


8. Напрями використання бюджетних коштів:

( грн)

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУ тому числі бюджет розвиткуУсього
12345
6
7
1наданнядопомогипо догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу520000

520000

Усього520000

520000

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

( грн)

Найменування місцевої/регіональної програмиЗагальнийфондСпеціальний фондУсього
1234
Усього


10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/пПоказникОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
1234567
1затрат:обсяг видатківгрнкошторис520000
520000

продукту: кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані23
23

ефективності:середньомісячнийрозмір допомогигрн..розрахунок1884
1884
Начальник управління ____________Бурсова Л.П.______

                                   (підпис)    (ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового управління ________________Степаненко Т.В_______

                                                       (підпис)        (ініціали та прізвище)