Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
12
березня
2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.01.2019____________№11

наказ

Фінансового управління Васильківської міської ради_________ (найменування місцевого фінансового органу)

__25.01.2019_________ № _10_____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _0810160 Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _0813160 Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,

КПКВК МБ)(КФКВК)1особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 213000гривень, у тому числі загального фонду – _213000гривень та спеціального фонду – __гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”та “Про жертви нацистських переслідувань ” ,Постанова КМУ від 29.04.2004 року № 558“Порядок призначення і виплати компенсацій фізичним особам , які надають соціальні послуги ” ,постанова КМУ від 26.07.1996 року № 832” Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян“ , наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",рішення сесії Васильківської міської ради від 21.12.2018 р. №02.02-49-V11 “Про міський бюджетм. Васильків на 2019 рік”

6. Мета бюджетної програми

Забезпеченнясоціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомогифізичними особами


7. Завдання бюджетної програми:

№ з/пЗавдання

Забезпеченнясоціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомогифізичними особами


8. Напрями використання бюджетних коштів:

( грн)

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУ тому числі бюджет розвиткуУсього
123456
1надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомогифізичних осіб213000

213000

Усього213000

213000

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

( грн)

Найменування місцевої/регіональної програмиЗагальнийфондСпеціальний фондУсього
1234
10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/пПоказникОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
1234567

затрат:обсяг видатківтис. грн..кошторис213000
213000

продукту: чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам з інвалідн. 1 гросібзвітні дані 49
49

чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам з інвалідн. 11 гросібзвітні дані 30
30

чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам похилого вікуосібзвітні дані 1
1

ефективності: середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особам з інв..1 гргрнрозрахунок2892
2892

середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особам з інв..11 гргрнрозрахунок2304
2304

середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особампохилого вікугрнрозрахунок1800
1800


Начальник управління ____________Бурсова Л.П.______
(підпис)(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового управління ________________Степаненко Т.В_______

(підпис)(ініціали та прізвище)