Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
» » » Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року
12
березня
2019

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014№ 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __01 січня 2019___ року

1. 0810160Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради___
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)

2. _0810160Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)

3. _0813160_ Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789
187,6
187,6187,6
187,6---

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


з/п
КПКВК КФКВКПідпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразомзагальний фондспеціаль-ний фондразом
1234567891011121314

08131601030Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які на-дають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги187,6
187,6187,6
187,6----Усього187,6
187,6187,6
187,6----

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної
Програми на звітний період
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
ВідхиленняПояснення щодо причин відхилення
загальний фонд
спеціальний
фонд
разомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фонд
спеціальний
фонд
разом
1234567891011
Регіональна цільова програма 1

Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/пКПКВКПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видат-ки/ надані кредити)Відхилення
12345678

0813160Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які на-дають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
1
затрат


обсяг видатківтис. грнкошторис187,6187,6-


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2
продукту


чисельність осіб, яким випл.комп. за над.соц..посл. особам з інвар. 1 гросібзвітні дані45483


чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам з інвал. 11 гросібзвітні дані2929


чисельність осіб, яким випл.комп. за надання соц..посл. особам похил. вікуосібзвітні дані31-2


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3
ефективності


середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особам з інв..1 гргрнрозрахунок2550,02902352


середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особамз інв..11 гргрнрозрахунок1550,0161464


середньорічний розмір комп. на 1 особу ,що надає посл. особампох. вікугрнрозрахунок983,01500517


Збільшення виплат згідно законодавства

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуКасові видатки за звітний періодПрогноз видатків до кінця реа-лізації інвестиційного проекту
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
123456789101112131415

Підпрограма 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)
х

х

х

х
Інвестиційний проект 2

Усього
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління______________Бурсова Л.П.____________________
(підпис)(ініціали та прізвище)
Начальник відділу_______________Кривошапка В.О.______________
бухгалтерського обліку(підпис)(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}