Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
03
квітня
2019

Бюджетний запит на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТН?Й ЗАП?Т НА 2019__ - 2021__ РОК? індивідуальний (Форма 2019__-2)
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(_0_) (_8_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(0__) (_8_)
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Надання допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям(_0_) (_8_) (_1_) (_3,_) (_0_) (_3_) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) забезпечення інших видатків на соціальний захист населення;
2) здійснення інших видатків на соціальний захист населення;
3)Конституція України, Бюджетний кодекс, “Про статусі соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Закони України“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ,“Про жертви нацистських переслідувань” , “Про соціальний захист дітей війни“, “ Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні “ ,“Про статус ветераніввійськової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист ” ,“Про Державну службу спеціального звязкута захист інформації в Україні ”, “Про пожежну безпеку ” ,“Про Службу безпеки України ” , ” Про соціальний і правовий захиствійськовослужбовців та членів їх сімей“ ,“ Про міліцію“,“ Про правові засади цивільного захисту “, “Про охорону дитинства ”, “ Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні “ ,“ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні ”
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)
КодНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


Надходження із загального фонду бюджету299987ХХ299987330000ХХ330000530000ХХ530000


Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х


Х

УСЬОГО299987002999873300000033000053000000530000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

КодНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


Надходження із загального фонду бюджету530000Х
530000530000Х
530000


Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х

УСЬОГО5300000053000053000000530000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

2610Субсидії та поточні трансферти підпри-ємствам (установам, організаціям)299987

299987330000

330000530000

530000


УСЬОГО299987002999873300000033000053000000530000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017__ - 2019__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

2610Субсидії та поточні трансферти підпри-ємствам (установам, організаціям)530000

530000530000

530000


0


УСЬОГО5300000053000053000000530000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017__ - 2019__ роках:

N з/пНапрями використання бюджетних коштів2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

1.надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства30000

3000030000

30000

2надання пільгз проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян200000

200000200000

200000400000

400000

3надання пільг з проїзду залізничним транспортом окремим категоріям громадян99987

99987100000

100000100000

100000

4УСЬОГО299987002999873300000033000053000000530000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Nз/пНапрями використання бюджетних коштів2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

1.надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства30000

3000030000

30000

2надання пільгз проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян400000

400000400000

400000

3надання пільг з проїзду залізничним транспортом окремим категоріям громадян100000

100000100000

100000


УСЬОГО5300000053000053000000530000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:


1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:


N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)


загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)
загальний фондспеціальний фондразом
(11 + 12)12345678910111213


1затрат:обсяг видатківгрнкошторис


30000
3000030000
30000продукту: кількість учасн.лікв.авар.на ЧАЄС,які мають право на пільг. проїздосібзвітні дані


50
5030
30ефективності: середній розмір компенс.на 1 особугрнрозрахунок


600
6001000
1000


2затрат:обсяг видатківгрнкошторис200000
200000200000
200000400000
400000продукту:кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомоб.транспортомосібзвітні дані4167
41674167
41676666
6666кількість підприємств- отримувачів компенсаціїод.звітні дані1
11
11
1ефективності: середньомісячнийрозмір компенсаціїгрнрозрахунок4
44
45
5


3затрат:обсяг видатківгрнкошторис99987
99987100000
100000100000
100000продукту:кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничн.транспортомосібзвітні дані665
665464
464417
417кількість підприємств- отримувачів компенсаціїод.звітні дані1
11
11
1ефективності: середньомісячнийрозмір компенсаціїгрн..розрахунок15
1518
1820
20


2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:

N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)


12345678910

1затрат:обсяг видатківгрнкошторис30000
3000030000
30000


продукту: кількість учасн.лікв.авар.на ЧАЄС,які мають право на пільг. проїздосібзвітні дані30
3030
30


ефективності: середній розмір компенс.на 1 особугрнрозрахунок1000
10001000
1000

2затрат:обсяг видатківгрнкошторис400000
400000400000
400000


продукту:кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомоб.транспортомосібзвітні дані6666
66666666
6666


кількість підприємств- отримувачів компенсаціїод.звітні дані1
11
1


ефективності: середньомісячнийрозмір компенсаціїгрнрозрахунок5
55
5

3затрат:обсяг видатківгрнкошторис100000
100000100000
100000


продукту:кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничн.транспортомосібзвітні дані417
417417
417


кількість підприємств- отримувачів компенсаціїод.звітні дані1
11
1


ефективності: середньомісячнийрозмір компенсаціїгрн..розрахунок20
2020
20

9. Структура видатків на оплату праці:


(грн)
Найменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
1234567891011
обовязкові виплати


УСЬОГО


у тому числі оп-лата праці штат-них одиниць за загальним фон-дом, що врахова-ні також у спеці-альному фондіХ
Х
Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
Nз/пКатегорії працівників2017_ рік (звіт)2018__ рік (план)2019__ рік2020__ рік2021_ рік
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
затвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайняті
12345678910111213141516

УСЬОГО


з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондіХХ

ХХ

Х
Х
Х
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:(грн)N з/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фондразом
(10 + 11)
123456789101112
Міська комплексна програма “Турбота” на 2018-2021 роки, затверджена рішенням сесії васильківської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V11
299987
299987330000
330000530000
530000
УСЬОГО
299987
299987330000
330000530000
5300002) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


Nз/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)


загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)123456789Міська комплексна програма “Турбота” на 2018-2021 роки, затверджена рішенням сесії васильківської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V11
530000
530000530000
530000усього
530000
530000530000
530000


12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:


(грн)


Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документаціїСтрок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)Загальна вартість об'єкта20__ рік (звіт)20__ рік (затверджено)20__ рік (проект)20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)


спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %


12345678910111213


13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ році, очікувані результати у 2018__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020__ - 2021__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017__ - 2018__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ році:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки /надання кредитівКредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періодуКредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періодуЗміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштівБюджетні зобов'язання
(4 + 6)


загального фондуспеціального фонду

12345678910

2610Субсидії та поточні трансферти підпри-ємствам (установам, організаціям)

61646164


6164


УСЬОГО--------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018__ - 2019__ роках:


(грн)Код Економічної класи
фікації ви-
датків бюд-
жету / код Класифікації кредиту-
вання бюджету
Найменування2018__ рік2019__ рікзатверджені призначеннякредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періодупланується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсягможлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
загального фондуспеціального фондузагального фондуспеціального фонду1234567891011122610Субсидії та поточні трансферти підпри-ємствам (установам, організаціям)3000061646164
23836

УСЬОГО#ССЫЛКА!61646164
23836
3) дебіторська заборгованість у 2017__ - 2018_ роках:


(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки / надання кредитівДебіторська заборгованість на 01.01.20__Дебіторська заборгованість на 01.01.20__Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__Причини виникнення заборгованостіВжиті заходи щодо погашення заборгованості


123456789УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017__ році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.


Начальник управлінняБурсова Л.П.


(підпис)

(прізвище та ініціали)


Начальник відділу бухгалтерського облікуКривошапка В.О


(підпис)

(прізвище та ініціали)