Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
03
квітня
2019

Бюджетний запит на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТН?Й ЗАП?Т НА 2019__ - 2021__ РОК? індивідуальний (Форма 2019__-2)
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(_0_) (_8_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(0__) (_8_)
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Надання допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям(_0_) (_8_) (_1_) (_3,_) (_0_) (_4_) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) забезпечення інших видатків на соціальний захист населення;
2) здійснення інших видатків на соціальний захист населення;
3) Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України "Про державну допомогу сімям з дітьми" ,ПостановаКабінетуМіністрівУкраїни” Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми “від 27.12.2001 р. № 1751,Закон України“Продержавну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ ,Порядок“Про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 30.04.2002 р. №226/293/169,
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)
КодНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


Надходження із загального фонду бюджету38212531ХХ3821253135706500ХХ3570650038940000ХХ38940000


Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х


Х

УСЬОГО382125310038212531357065000035706500389400000038940000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

КодНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


Надходження із загального фонду бюджету38940000Х
3894000038940000Х
38940000


Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х

УСЬОГО389400000038940000389400000038940000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

2240Оплата послуг (крім комунальних)292

292300

300

2730Інші виплати населенню38212239

3821223935706200

3570620038940000

38940000


УСЬОГО382125310038212531357065000035706500389400000038940000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

2730Інші виплати населенню38940000

3894000038940000

38940000


0


УСЬОГО389400000038940000389400000038940000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

N з/пНапрями використання бюджетних коштів2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

1.наданнядопомоги у зв’язку з вагітністю та пологами372275

372275385000

385000390000

390000

2наданнядопомоги при усиновленні дитини49880

4988052000

5200040000

40000

3наданнядопомоги при народженні дитини25167536

2516753621949500

2194950024150000

24150000

4наданнядопомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування1368547

13685471475000

14750001600000

1600000

5наданнядопомоги на дітей одиноким матерям5491027

54910276035000

60350006780000

6780000

6наданнятимчасової державної допомогидітям284823

284823310000

310000180000

180000

7надання державної соціальноїдопомоги малозабезпеченим сім’ям5439362

54393625500000

55000005800000

5800000

8надання допомоги на догляд за дитиною до 3-х років39081

39081


УСЬОГО382125310038212531357065000035706500389400000038940000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Nз/пНапрями використання бюджетних коштів2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

1.наданнядопомоги у зв’язку з вагітністю та пологами390000

390000390000

390000

2наданнядопомоги при усиновленні дитини40000

4000040000

40000

3наданнядопомоги при народженні дитини24150000

2415000024150000

24150000

4наданнядопомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування1600000

16000001600000

1600000

5наданнядопомоги на дітей одиноким матерям6780000

67800006780000

6780000

6наданнятимчасової державної допомогидітям180000

180000180000

180000

7надання державної соціальноїдопомоги малозабезпеченим сім’ям5800000

58000005800000

5800000


УСЬОГО389400000038940000389400000038940000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:


1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:


(грн)


N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)


загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)
загальний фондспеціальний фондразом
(11 + 12)12345678910111213


1затрат: обсяг видатківгрн.кошторис372275
372275385000
385000390000
390000продукту: кількість одержувачів допомогиод.звітні дані278
278290
290285
285ефективності: середнійрозмір допомогиод.розрахунок1339
13391328
13281368
1368


2затрат: обсяг видатківгрн.кошторис49880
4988052000
5200040000
40000продукту: кількість одержувачів однор.допом.од.звітні дані2
22
21
1кількість одержувачів щомісяч.допом.од.звітні дані3
33
33
3ефективності: середній розмір однор.допом.грн.розрахунок10320
1032010320
1032010320
10320середній розмір щомісяч.допом.грн.розрахунок860
860872
872860
860


3затрат: обсяг видатківгрн.кошторис25167536
2516753624510570
2451057024150000
24150000продукту: кількість одержувачів однор.допом.од.звітні дані461
461420
420606
606кількість одерж. щомісячноїдоп. на 1 дитинуод.звітні дані1375
1375780
7801540
1540кількість одерж. щомісячноїдоп. на 2 дитинуод.звітні дані218
218640
64019
19кількість одерж. щомісячноїдоп. на 3 дитинуод.звітні дані151
151125
125102
102ефективності: середній розмір однораз. доп.грн.розрахунок10320
1032010320
1032010320
10320середньомісячний розмір щоміс. доп. на 1 дитинугрн.розрахунок860
860860
860860
860середньомісячний розмір щоміс. доп. на 2 дитинугрн.розрахунок1075
1075860
860860
860середньомісячний розмір щоміс. доп. на 3 дитинугрн.розрахунок1458
14581485
14851485
1485


4затрат: обсяг видатківгрн.кошторис1368547
13685471380000
13800001600000
1600000продукту: кількість одерж. доп.на дітей до 6 рокод.звітні дані1
12
23
3кількість одерж. доп.на дітей від 6 до 18 роківод.звітні дані28
2829
2929
29ефективності: середньомісячний розмір допомоги на дітей до 6 роківод.розрахунок2800
28003015
30153402
3402середньомісячний розмір доп. на дітей від 6 до 18 років
розрахунок3973
39734010
40104242
4242


5затрат: обсяг видатківгрн.кошторис5491027
54910275550000
55500006780000
6780000Продукту: кількість одерж. допомоги на діт.до 6 роківод.звітні дані86
86100
100127
127кількість одержувачівдопомоги на діт.від6 до 18рокод.звітні дані161
161145
145178
178кількість одержувачівдопомоги на діт.від18 до 23 рокод.звітні дані7
79
98
8ефективності:середньоміс. розмір доп. на діт.до 6рокгрн.розрахунок1604
16041870
18701735
1735середньомісячний розмір доп. на діт.від 6 до 18 роківгрн.розрахунок1920
19202060
20601897
1897середньомісячний розмір доп. на діт.від 18 до 23 роківгрн.розрахунок1605
16052050
2050750
750


6затрат: обсяг видатківгрн.кошторис284823
284823310000
310000180000
180000Продукту:кількість одержувачівдопом. на діт.до 6 рокод.звітні дані6
66
64
4кількість одержувачівдопомоги на діт.від6 до 18рокіод.звітні дані21
2121
2115
15ефективності:середньоміс.розмір доп. на діт.до 6 рокгрн.розрахунок606
606720
720366
366середньомісячний розмір доп. на діт.від 6 до 18 роківгрн.розрахунок962
9621024
1024950
950


7затрат: обсяг видатківгрн.кошторис5439362
54393625500000
55000005800000
5800000продукту: кількість одержувачів допомогиод.звітні дані163
163155
155150
150ефективності: середньомісячний розмір допом.од.розрахунок2781
27812957
29573222
3222


8затрат: обсяг видатківгрн.кошторис39081
39081

продукту: кількість одержувачів допомогиод.звітні дані54
54

ефективності: середньомісячний розмір допом.грн.розрахунок130
130
2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)


12345678910

1затрат: обсяг видатківгрн.кошторис390000
390000390000
390000


продукту: кількість одержувачів допомогиод.звітні дані285
285285
285


ефективності: середнійрозмір допомогиод.розрахунок1368
13681368
1368

2затрат: обсяг видатківгрн.кошторис40000
4000040000
40000


продукту: кількість одержувачів однор.допом.од.звітні дані1
11
1


кількість одержувачів щомісяч.допом.од.звітні дані3
33
3


ефективності: середній розмір однор.допом.грн.розрахунок10320
1032010320
10320


середній розмір щомісяч.допом.грн.розрахунок860
860860
860

3затрат: обсяг видатківгрн.кошторис24150000
2415000024150000
24150000


продукту: кількість одержувачів однор.допом.од.звітні дані606
606606
606


кількість одерж. щомісячноїдоп. на 1 дитинуод.звітні дані1540
15401540
1540


кількість одерж. щомісячноїдоп. на 2 дитинуод.звітні дані19
1919
19


кількість одерж. щомісячноїдоп. на 3 дитинуод.звітні дані102
102102
102


ефективності: середній розмір однораз. доп.грн.розрахунок10320
1032010320
10320


середньомісячний розмір щоміс. доп. на 1 дитинугрн.розрахунок860
860860
860


середньомісячний розмір щоміс. доп. на 2 дитинугрн.розрахунок860
860860
860


середньомісячний розмір щоміс. доп. на 3 дитинугрн.розрахунок1485
14851485
1485

4затрат: обсяг видатківгрн.кошторис1600000
16000001600000
1600000


продукту: кількість одерж. доп.на дітей до 6 рокод.звітні дані3
33
3


кількість одерж. доп.на дітей від 6 до 18 роківод.звітні дані29
2929
29


ефективності: середньомісячний розмір допомоги на дітей до 6 роківод.розрахунок3402
34023402
3402


середньомісячний розмір доп. на дітей від 6 до 18 років
розрахунок4242
42424242
4242

5затрат: обсяг видатківгрн.кошторис6780000
67800006780000
6780000


Продукту: кількість одерж. допомоги на діт.до 6 роківод.звітні дані127
127127
127


кількість одержувачівдопомоги на діт.від6 до 18рокод.звітні дані178
178178
178


кількість одержувачівдопомоги на діт.від18 до 23 рокод.звітні дані8
88
8


ефективності:середньоміс. розмір доп. на діт.до 6рокгрн.розрахунок1735
17351735
1735


середньомісячний розмір доп. на діт.від 6 до 18 роківгрн.розрахунок1897
18971897
1897


середньомісячний розмір доп. на діт.від 18 до 23 роківгрн.розрахунок750
750750
750

6затрат: обсяг видатківгрн.кошторис180000
180000180000
180000


Продукту:кількість одержувачівдопом. на діт.до 6 рокод.звітні дані4
44
4


кількість одержувачівдопомоги на діт.від6 до 18рокіод.звітні дані15
1515
15


ефективності:середньоміс.розмір доп. на діт.до 6 рокгрн.розрахунок366
366366
366


середньомісячний розмір доп. на діт.від 6 до 18 роківгрн.розрахунок950
950950
950

7затрат: обсяг видатківгрн.кошторис5800000
58000005800000
5800000


продукту: кількість одержувачів допомоги

150
150150
150


ефективності: середньомісячний розмір допом.од.звітні дані3222
32223222
3222

9. Структура видатків на оплату праці:


(грн)
Найменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
1234567891011
обовязкові виплати


УСЬОГО


у тому числі оп-лата праці штат-них одиниць за загальним фон-дом, що врахова-ні також у спеці-альному фондіХ
Х
Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
Nз/пКатегорії працівників2017_ рік (звіт)2018__ рік (план)2019__ рік2020__ рік2021_ рік
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
затвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайняті
12345678910111213141516

УСЬОГО


з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондіХХ

ХХ

Х
Х
Х
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)N з/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фондразом
(10 + 11)
123456789101112
Міська комплексна програма “Турбота” на 2018-2021 роки, затверджена рішенням сесії васильків-ської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V11рішенням сесії васильківської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V112906942
29069423535000
35350007735000
7735000
Програма медико-соціального забезпечення дітей міста Василькова , хворих на рідкісні(орфанні) захворювання на 2016-2018 роки
63000
6300072000
7200072000
72000
Програма надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Василькова з хронічною нирковою недостатністю для придбання необхідних медикаментів на 2015-2018 роки
270600
270600251400
251400294000
294000
Щомісячна адресна матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами Кравченко Н.І.
60000
6000060000
6000084000
84000
УСЬОГО
3300542
33005423918400
39184008185000
81850002) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)


Nз/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)


загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)123456789Міська комплексна програма “Турбота” на 2018-2021 роки, затверджена рішенням сесії васильків-ської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V11рішенням сесії васильківської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V112735000
27350002735000
2735000Програма медико-соціального забезпечення дітей міста Василькова , хворих на рідкісні(орфанні) захворювання на 2019-2021 роки
72000
7200072000
72000Програма надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Василькова з хронічною нирковою недостатністю для придбання необхідних медикаментів на 2019 - 2021 роки
294000
294000294000
294000Щомісячна адресна матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами Кравченко Н.І.
84000
8400084000
84000усього
3185000
31850003185000
3185000


12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:


(грн)


Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документаціїСтрок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)Загальна вартість об'єкта20__ рік (звіт)20__ рік (затверджено)20__ рік (проект)20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)


спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %


12345678910111213


13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ році, очікувані результати у 2018__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020__ - 2021__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017__ - 2018__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ році:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки /надання кредитівКредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періодуКредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періодуЗміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштівБюджетні зобов'язання
(4 + 6)


загального фондуспеціального фонду

12345678910

2730Інші виплати населенню--------


УСЬОГО--------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018__ - 2019__ роках:


(грн)Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2018__ рік2019__ рікзатверджені призначеннякредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періодупланується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсягможлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
загального фондуспеціального фондузагального фондуспеціального фонду1234567891011122730Інші виплати населенню----------
УСЬОГО----------3) дебіторська заборгованість у 2017__ - 2018_ роках:


(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки / надання кредитівДебіторська заборгованість на 01.01.20__Дебіторська заборгованість на 01.01.20__Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__Причини виникнення заборгованостіВжиті заходи щодо погашення заборгованості


123456789УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017__ році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.


Начальник управлінняБурсова Л.П.


(підпис)

(прізвище та ініціали)


Начальник відділу бухгалтерського облікуКривошапка В.О


(підпис)

(прізвище та ініціали)