Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
03
квітня
2019

Бюджетний запит на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТН?Й ЗАП?Т НА 2019__ - 2021__ РОК? індивідуальний (Форма 2019__-2)
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(_0_) (_8_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(0__) (_8_)
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Надання допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям(_0_) (_8_) (_1_) (_3,_) (_0_) (_8_) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) забезпечення інших видатків на соціальний захист населення;
2) здійснення інших видатків на соціальний захист населення;
3) Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України“Продержавну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ ,Порядок“Про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ”від 30.04.2002 р. №226/293/169, Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” , Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”від 02.08.2000 р. №1192 (із змінами),
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:КодНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


Надходження із загального фонду бюджету8335996ХХ833599611024430ХХ1102443012923000ХХ12923000


Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х


Х

УСЬОГО8335996008335996110244300011024430129230000012923000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:

КодНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


Надходження із загального фонду бюджету12923000Х
1292300012923000Х
12923000


Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х

УСЬОГО129230000012923000129230000012923000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

2240Оплата послуг (крім комунальних)1317

13172480

24803000

3000

2730Інші виплати населенню8334679

833467911021950

1102195012920000

12920000


УСЬОГО8335996008335996110244300011024430129230000012923000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017__ - 2019__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020__ - 2021__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

2730Інші виплати населенню12923000

1292300012923000

12923000


0


УСЬОГО129230000012923000129230000012923000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020__ - 2021__ роках:

Код Кла-
сифікації кредитування бюджету
Найменування20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017__ - 2019__ роках:

N з/пНапрями використання бюджетних коштів2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

1.надання державної соціальної допомогиособам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю7922556

79225568562000

85620009650000

9650000

2надання державної соціальноїдопомогиособам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд2000000

20000002623000

2623000

3наданнядопомогипо догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу413440

413440415000

415000520000

520000

4надання тимчасової державної соціальноїдопомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набулаправа на пенсійну виплату47430

47430130000

130000


УСЬОГО8335996008335996110244300011024430129230000012923000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020__ - 2021__ роках:

Nз/пНапрями використання бюджетних коштів2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

1.надання державної соціальної допомогиособам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю9650000

96500009650000

9650000

2надання державної соціальноїдопомогиособам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд2623000

26230002623000

2623000

3наданнядопомогипо догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу520000

520000520000

520000

4надання тимчасової державної соціальноїдопомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набулаправа на пенсійну виплату130000

130000130000

130000


УСЬОГО129230000012923000129230000012923000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:


1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:


N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)


загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)
загальний фондспеціальний фондразом
(11 + 12)12345678910111213


1затрат:обсяг видатківгрн
7922556
79225568562000
85620009650000
9650000продукту:кількість одерж. інвал.1 гр. підгр.Аосібзвітні дані31
3146
4632
32кількість одерж.інвал.1 гр. підгр.Босібзвітні дані15
1520
2017
17кількість одерж.інвал.з дит.11 та 111 гр. до 18 роківосібзвітні дані262
262260
260380
380кількість одерж. надб. до 6 роківосібзвітні дані18
1820
2010
10кількість одерж. надб. від 6 до 18 роківосібзвітні дані80
8080
8019
19ефективності: середньомісячнийрозмір допомоги інвал.1 гр. підгр.Агрнрозрахунок2630
26302700
27002956
2956середньомісячнийрозмір доп. інвал.1 гр. підгр.Бгрнрозрахунок2178
21782240
22401740
1740середньомісячнийрозмір доп. інвал.з дит.11 та 111 гр. до 18 роківгрнрозрахунок1181
11811720
17201702
1702середньомісячнийрозмір надбавки до 6 роківгрнрозрахунок975
9751040
1040875
875середньомісячнийрозмір надб. від6 до 18 роківгрнрозрахунок1160
11601320
13201114
1114


2затрат:обсяг видатківгрнкошторис


2000000
20000002623000
2623000продукту:кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані


114
114120
120ефективності:середньомісячнийрозмір допомогигрн..розрахунок


1463
14631821
1821


3затрат:обсяг видатківгрнкошторис413440
413440415000
415000520000
520000продукту:кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані17
1717
1723
23ефективності:середньомісячнийрозмір допомогигрн..розрахунок2047
20472034
20341884
1884


4затрат:обсяг видатківгрнкошторис


47430
47430130000
130000продукту:кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані


3
38
8ефективності:середньомісячнийрозмір допомогигрн..розрахунок


1450
14501354
1354


2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:

N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)


12345678910

1затрат:обсяг видатків

9650000
96500009650000
9650000


продукту:кількість одерж. інвал.1 гр. підгр.Аосібзвітні дані32
3232
32


кількість одерж.інвал.1 гр. підгр.Босібзвітні дані17
1717
17


кількість одерж.інвал.з дит.11 та 111 гр. до 18 роківосібзвітні дані380
380380
380


кількість одерж. надб. до 6 роківосібзвітні дані10
1010
10


кількість одерж. надб. від 6 до 18 роківосібзвітні дані19
1919
19


ефективності: середньомісячнийрозмір допомоги інвал.1 гр. підгр.Агрнрозрахунок2956
29562956
2956


середньомісячнийрозмір доп. інвал.1 гр. підгр.Бгрнрозрахунок1740
17401740
1740


середньомісячнийрозмір доп. інвал.з дит.11 та 111 гр. до 18 роківгрнрозрахунок1702
17021702
1702


середньомісячнийрозмір надбавки до 6 роківгрнрозрахунок875
875875
875


середньомісячнийрозмір надб. від6 до 18 роківгрнрозрахунок1114
11141114
1114

2затрат:обсяг видатківгрнкошторис2623000
26230002623000
2623000


продукту:кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані120
120120
120


ефективності:середньоміс. розмір допомогигрн..розрахунок1821
18211821
1821

3затрат:обсяг видатківгрнкошторис520000
520000520000
520000


продукту:кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані23
2323
23


ефективності:середньомісячнийрозмір допомогигрн..розрахунок1884
18841884
1884

4затрат:обсяг видатківгрнкошторис130000
130000130000
130000


продукту:кількість одержувачів допомогиосібзвітні дані8
88
8


ефективності:середньомісячнийрозмір допомогигрн..розрахунок1354
13541354
1354

9. Структура видатків на оплату праці:


(грн)
Найменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
1234567891011
обовязкові виплати


УСЬОГО


у тому числі оп-лата праці штат-них одиниць за загальним фон-дом, що врахова-ні також у спеці-альному фондіХ
Х
Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
Nз/пКатегорії працівників2017_ рік (звіт)2018__ рік (план)2019__ рік2020__ рік2021_ рік
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
затвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайняті
12345678910111213141516

УСЬОГО


з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондіХХ

ХХ

Х
Х
Х
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:(грн)N з/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фондразом
(10 + 11)
123456789101112
УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


Nз/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)


загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)123456789усього

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:


(грн)


Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документаціїСтрок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)Загальна вартість об'єкта20__ рік (звіт)20__ рік (затверджено)20__ рік (проект)20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)


спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %


12345678910111213


13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ році, очікувані результати у 2018__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020__ - 2021__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017__ - 2018__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки /надання кредитівКредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періодуКредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періодуЗміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштівБюджетні зобов'язання
(4 + 6)


загального фондуспеціального фонду

12345678910

2730Інші виплати населенню--------


УСЬОГО--------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018__ - 2019__ роках:


(грн)Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2018__ рік2019__ рікзатверджені призначеннякредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періодупланується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсягможлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
загального фондуспеціального фондузагального фондуспеціального фонду1234567891011122730Інші виплати населенню----------
УСЬОГО----------3) дебіторська заборгованість у 2017__ - 2018_ роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки / надання кредитівДебіторська заборгованість на 01.01.20__Дебіторська заборгованість на 01.01.20__Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__Причини виникнення заборгованостіВжиті заходи щодо погашення заборгованості


123456789УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017__ році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.


Начальник управлінняБурсова Л.П.


(підпис)

(прізвище та ініціали)


Начальник відділу бухгалтерського облікуКривошапка В.О


(підпис)

(прізвище та ініціали)