Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
03
квітня
2019

Бюджетний запит на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТН?Й ЗАП?Т НА 2019__ - 2021__ РОК? індивідуальний (Форма 2019__-2)
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(_0_) (_8_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(0__) (_8_)
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забезпечення інших видатків на соціальний захист населення(_0_) (_8_) (_1_) (_3,_) (_2_) (_4_) (_2_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) забезпечення інших видатків на соціальний захист населення;
2) здійснення інших видатків на соціальний захист населення;
3) Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" , рішення сесіїВасильківської міської ради від 24.11.2017 р. №07.13-33-YII“ Про затвердженняміської комплексної програми "Турбота"на 2018-2021 роки"
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)
КодНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


Надходження із загального фонду бюджету3300542ХХ33005423944200ХХ39442008185000ХХ8185000


Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х


Х

УСЬОГО330054200330054239442000039442008185000008185000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

КодНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


Надходження із загального фонду бюджету2345000Х
23450002345000Х
2345000


Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х

УСЬОГО23450000023450002345000002345000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

2240Оплата послуг (крім комунальних)142

14251450

5145050000

50000

2730Інші виплати населенню3300400

33004003892750

38927508135000

8135000


УСЬОГО330054200330054239442000039442008185000008185000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

2730Інші виплати населенню2345000

23450002345000

2345000


0


УСЬОГО23450000023450002345000002345000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020__ - 2021__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017__ - 2019__ роках:

N з/пНапрями використання бюджетних коштів2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

1.Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста з хронічною нирковою недостатністю для придбання медикаментів270600

270600277200

277200294000

294000

2Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких діти страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, на придбання лікарських засоб63000

6300072000

7200072000

72000

3Грошова матеріальна допомога учасникам АТО327000

327000900000

900000400000

400000

4Поховання померлих громадян, які не досягли пенсійного віку, не працювали та померлих громадян без певного місця проживання19300

1930050000

5000050000

50000

5Наданняодноразової грошовоїдопомоги мешканцям міста, які потребують цієї допомоги, у зв’язку із складними життєвими обставинами2501859

25018592500000

25000007200000

7200000

6Надання продуктових наборів до Дня інваліда, до Дня людей похилого віку30000

3000045000

4500045000

45000

7Виплата одноразової матеріальної допомоги до 5 травня24583

2458325000

2500025000

25000

8Грошова матеріальна допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС4200

420015000

1500015000

15000

9Щомісячна адресна матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами Кравченко Н.І.60000

6000060000

6000084000

84000


УСЬОГО330054200330054239442000039442008185000008185000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020__ - 2021__ роках:

Nз/пНапрями використання бюджетних коштів2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

1Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста з хронічною нирковою недостатністю для придбання медикаментів294000

294000294000

294000

2Надання матеріальної допомоги сім’ям, в яких діти страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, на придбання лікарських засоб72000

7200072000

72000

3Грошова матеріальна допомога учасникам АТО400000

400000400000

400000

4Поховання померлих громадян, які не досягли пенсійного віку, не працювали та померлих громадян без певного місця проживання50000

5000050000

50000

5Наданняодноразової грошовоїдопомоги мешканцям міста, які потребують цієї допомоги, у зв’язку із складними життєвими обставинами2200000

22000002200000

2200000

6Надання продуктових наборів до Дня інваліда, до Дня людей похилого віку45000

4500045000

45000

7Виплата одноразової матеріальної допомоги до 5 травня25000

2500025000

25000

8Грошова матеріальна допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС15000

1500015000

15000

9Щомісячна адресна матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами Кравченко Н.І.84000

8400084000

84000


УСЬОГО31850000031850003185000003185000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:


1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:


(грн)


N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)


загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)
загальний фондспеціальний фондразом
(11 + 12)12345678910111213


1затрат: обсяг видатківгрн.кошторис270600
270600277200
277200294000
294000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані7
76
67
7ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок3300
33003300
33003500
3500


2затрат: обсяг видатківгрн.кошторис63000
6300072000
7200072000
72000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані4
44
44
4ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок1500
15001500
15001500
1500


3затрат: обсяг видатківгрн.кошторис327000
327000900000
900000400000
400000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані327
327900
900200
200ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок1000
10001000
10002000
2000


4затрат: обсяг видатківгрн.кошторис19300
1930050000
5000050000
50000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані6
614
1414
14ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок3217
32173550
35503550
3550


5затрат: обсяг видатківгрн.кошторис2501859
25018592500000
25000007200000
7200000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані1540
15401800
18003600
3600ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок1625
16251157
11572000
2000


6затрат: обсяг видатківгрн.кошторис30000
3000045000
4500045000
45000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані150
150225
225180
180ефективності: розмір виплати на 1 особуод.розрахунок200
200200
200250
250


7затрат: обсяг видатківгрн.кошторис24583
2458325000
2500025000
25000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані50
5050
5050
50ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок500
500500
500500
500


8затрат: обсяг видатківгрн.кошторис4200
420015000
1500015000
15000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані14
1430
3030
30ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок300
300500
500500
500


9затрат: обсяг видатківгрн.кошторис60000
6000060000
6000084000
84000продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані1
11
11
1ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок5000
50005000
50007000
7000


2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:

N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)


12345678910

1затрат: обсяг видатківгрн.кошторис294000
294000294000
294000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується компенсаціяод.звітні дані7
77
7


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок3500
35003500
3500

2затрат: обсяг видатківгрн.кошторис72000
7200072000
72000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані4
44
4


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок1500
15001500
1500

3затрат: обсяг видатківгрн.кошторис400000
400000400000
400000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані200
200200
200


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок2000
20002000
2000

4затрат: обсяг видатківгрн.кошторис50000
5000050000
50000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані14
1414
14


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок3550
35503550
3550

5затрат: обсяг видатківгрн.кошторис2200000
22000002200000
2200000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані2200
22002200
2200


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок1000
10001000
1000

6затрат: обсяг видатківгрн.кошторис45000
4500045000
45000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані180
180180
180


ефективності: розмір виплати на 1 особуод.розрахунок250
250250
250

7затрат: обсяг видатківгрн.кошторис25000
2500025000
25000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані50
5050
50


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок500
500500
500

8затрат: обсяг видатківгрн.кошторис15000
1500015000
15000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані30
3030
30


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок500
500500
500

9затрат: обсяг видатківгрн.кошторис84000
8400084000
84000


продукту: чисельність осіб,якимвиплачується допомогаод.звітні дані1
11
1


ефективності: середньомісячний розмір виплати на 1 особуод.розрахунок7000
70007000
7000

9. Структура видатків на оплату праці:


(грн)
Найменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
1234567891011
обовязкові виплати


УСЬОГО


у тому числі оп-лата праці штат-них одиниць за загальним фон-дом, що врахова-ні також у спеці-альному фондіХ
Х
Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
Nз/пКатегорії працівників2017_ рік (звіт)2018__ рік (план)2019__ рік2020__ рік2021_ рік
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
затвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайняті
12345678910111213141516

УСЬОГО


з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондіХХ

ХХ

Х
Х
Х
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)N з/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фондразом
(10 + 11)
123456789101112
Міська комплексна програма “Турбота” на 2018-2021 роки, затверджена рішенням сесії васильків-ської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V11рішенням сесії васильківської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V112906942
29069422500000
25000007735000
7735000
Програма медико-соціального забезпечення дітей міста Василькова , хворих на рідкісні(орфанні) захворювання на 2016-2018 роки
63000
6300072000
7200072000
72000
Програма надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Василькова з хронічною нирковою недостатністю для придбання необхідних медикаментів на 2015-2018 роки
270600
270600277200
277200294000
294000
Щомісячна адресна матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами Кравченко Н.І.
60000
6000060000
6000084000
84000
УСЬОГО
3300542
33005422909200029092008185000
81850002) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)


Nз/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)


загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)123456789Міська комплексна програма “Турбота” на 2018-2021 роки, затверджена рішенням сесії васильків-ської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V11рішенням сесії васильківської міської ради від 24.11.2017 року №07.13-33-V112735000
27350002735000
2735000Програма медико-соціального забезпечення дітей міста Василькова , хворих на рідкісні(орфанні) захворювання на 2019-2021 роки
72000
7200072000
72000Програма надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Василькова з хронічною нирковою недостатністю для придбання необхідних медикаментів на 2019 - 2021 роки
294000
294000294000
294000Щомісячна адресна матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами Кравченко Н.І.
84000
8400084000
84000усього
3185000
31850003185000
3185000


12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:


(грн)


Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документаціїСтрок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)Загальна вартість об'єкта20__ рік (звіт)20__ рік (затверджено)20__ рік (проект)20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)


спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %


12345678910111213


13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ році, очікувані результати у 2018__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020__ - 2021__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017__ - 2018__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки /надання кредитівКредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періодуКредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періодуЗміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштівБюджетні зобов'язання
(4 + 6)


загального фондуспеціального фонду

12345678910

2730Інші виплати населенню--------


УСЬОГО--------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018__ - 2019__ роках:Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2018__ рік2019__ рікзатверджені призначеннякредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періодупланується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсягможлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
загального фондуспеціального фондузагального фондуспеціального фонду1234567891011122730Інші виплати населенню----------
УСЬОГО----------3) дебіторська заборгованість у 2017__ - 2018_ роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки / надання кредитівДебіторська заборгованість на 01.01.20__Дебіторська заборгованість на 01.01.20__Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__Причини виникнення заборгованостіВжиті заходи щодо погашення заборгованості


123456789УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017__ році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.


Начальник управлінняБурсова Л.П.


(підпис)

(прізвище та ініціали)


Начальник відділу бухгалтерського облікуКривошапка В.О


(підпис)

(прізвище та ініціали)