Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
03
квітня
2019

Бюджетний запит на 2019-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТН?Й ЗАП?Т НА 2019__ - 2021__ РОК? індивідуальний (Форма 2019__-2)
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(_0_) (_8_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради(0__) (_8_)
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних територіальних громадах(_0_) (_8_) (_1_) (_0_) (_1_) (6__) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019__ - 2021__ роки:
1) забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з питань соціального захисту населення;
2) забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з питань соціального захисту населення;;
3) Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх смоціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань,"постанова КМУ від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами),постанова КМУ від 24.05.2017 року № 353 “Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ” .постанова КМУ від 08.02.1995 року № 100“ Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати“(із змінами), постанова КМУ від 17.07.2003 року № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення “(із змінами),постанова КМУ від 09.12.2015року №1013(із змінами), постанова КМУ від 16.09.2015 року №732,Положення про управління , пояснювальна записка щодо розрахункових показників видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2018 рік
5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)
КодНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


Надходження із загального фонду бюджету6170848ХХ61708488747200ХХ874720010470300ХХ10470300


Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х


Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х78800
78800Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х


Х

УСЬОГО617084878800062496488747200008747200104703000010470300

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

КодНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


Надходження із загального фонду бюджету10519100Х
1051910010606400Х
10606400


Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)Х


Х

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х


Х

Повернення кредитів до бюджетуХ


Х

УСЬОГО105191000010519100106064000010606400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

2111Оплата праці4576752

45767526742000

67420008003000

8003000

2120Нарахування на заробітну плату1010737

10107371492100

14921001790000

1790000

2210Предмети , матеріали, обладнання203182

203182131900

131900172500

172500

2240Оплата послуг(крім комунальних)254732

254732181400

181400249700

249700

2250Видатки на відрядження5540

55407000

70007700

7700

2271Оплата теплопостачання84131

84131138200

138200152200

152200

2272Оплата водопостачання і водовідведення5380

53809500

95009600

9600

2273Оплата електроенергії30394

3039439000

3900045600

45600

2800Інші поточні видатки


06100

610040000

40000

3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
78800
78800


0


0


УСЬОГО617084878800062496488747200008747200104703000010470300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314


УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджетуНайменування2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

2111Оплата праці8100000

81000008100000

8100000

2120Нарахування на заробітну плату1800000

18000001800000

1800000

2210Предмети , матеріали, обладнання186000

186000186000

186000

2240Оплата послуг(крім комунальних)200000

200000200000

200000

2250Видатки на відрядження8000

800080000

80000

2271Оплата теплопостачання164500

164500174200

174200

2272Оплата водопостачання і водовідведення10400

1040011000

11000

2273Оплата електроенергії50200

5020055200

55200

2800Інші поточні видатки


0

3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування


0


УСЬОГО105191000010519100106064000010606400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Код Класифікації кредитування бюджетуНайменування20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910


УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017__ - 2019__ роках:


(грн)

N з/пНапрями використання бюджетних коштів2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(11 + 12)


1234567891011121314

1.забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з питань соціального захисту населення;617084878800
62496488747200

874720010470300

10470300


УСЬОГО617084878800062496488747200008747200104703000010470300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

Nз/пНапрями використання бюджетних коштів2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3 + 4)
загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7 + 8)


12345678910

1забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з питань соціального захисту населення;10519100

1051910010606400

10606400


УСЬОГО105191000010519100106064000010606400

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:


1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017__- 2019__ роках:


(грн)


N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)


загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)
загальний фондспеціальний фондразом
(11 + 12)12345678910111213затрат: видатки на утриманнягрн.кошторис6170848
61708488747200
874720010470300
10470300кількість штатних одиницьод.штатний розпис42,5
42,544,5
44,546,5
46,5продукту: кількість справ отримувачівдопомог, пільг, субсидійод.звітні дані18000
1800019000
1900019000
19000кількість нових звернень за рікод.журн.реєстрації4000
40005100
51005100
5100видано довідок, повідомлень за рікод.журн.реєстрації13000
1300014500
1450014500
14500підготовлено довідок про зміну поміс. розпису та річних призначень, розподілів, фін. зобовязань, електронних реєстрів та платіжних дорученьод.журн.реєстрації4000
40004750
47504750
4750ефективності:од.

кількість справ на 1 працівникаод.розрахунок430
430440
440440
440кількість підготовлених та виданих довідок, повідомлень на1 працівника на місяцьод.розрахунок25
2530
3030
30кількість довідок про зміну поміс. розпису та річ-них призначень, розподілів, фін. зобовязань, елект. реєстрів та платіжних доручень на 1 спец. на місяцьод.розрахунок40
4050
5050
50середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиницігрн.розрахунок145196
145196196566
196566225168
225168


2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)

N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформації2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)

загальний фондспеціальний фондразом
(5 + 6)
загальний фондспеціальний фондразом
(8 + 9)


12345678910


затрат: видатки на утриманнягрн.кошторис10519100
1051910010606400
10606400


кількість штатних одиницьод.штатний розпис46,5
46,546,5
46,5


продукту: кількість справ отримувачівдопомог, пільг, субсидійод.звітні дані19000
1900019000
19000


кількість нових звернень за рікод.журн.реєстрації5100
51005100
5100


видано довідок, повідомлень за рікод.журн.реєстрації14500
1450014500
14500


підготовлено довідок про зміну поміс. розпису та річних призначень, розподілів, фін. зобовязань, електронних реєстрів та платіжних дорученьод.журн.реєстрації4750
47504750
4750


ефективності:од.

кількість справ на 1 працівникаод.розрахунок440
440440
440


кількість підготовлених та виданих довідок, повідомлень на1 працівника на місяцьод.розрахунок30
3030
30


кількість довідок про зміну поміс. розпису та річ-них призначень, розподілів, фін. зобовязань, елект. реєстрів та платіжних доручень на 1 спец. на місяцьод.розрахунок50
5050
50


середньорічні витрати на утримання 1 шт. одиницігрн.розрахунок226217
226217228095
228095

9. Структура видатків на оплату праці:


(грн)
Найменування2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
1234567891011
обовязкові виплати2041409
2998838
3007354
3104354
3104354

стимулюючі доп-лати та надбавки531100
1020646
1458550
1458550
1458550

премії1429769
1858265
2393880
2393880
2393880

матеріальна допомога574474
925051
1143216
1143216
1143216

УСЬОГО45767520680280008003000
8100000
8100000

у тому числі оп-лата праці штат-них одиниць за загальним фон-дом, що врахова-ні також у спеці-альному фондіХ
Х
Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
Nз/пКатегорії працівників2017_ рік (звіт)2018__ рік (план)2019__ рік2020__ рік2021_ рік
загальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фондспеціальний фонд
затвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайнятізатвердженофактично зайняті
12345678910111213141516

начальник управління11

11

1
1
1

заступник начальника управління22

22

2
2
2

начальник відділу77

77

7
7
7

завідуючий сектором11

2
2
2

державний соціальний інспектор22

22

2
2
2

головний спеціаліст1818

1717

18
18
18

спеціаліст 1 категорії1212

1313

13
13
13

прибиральник0,50,5

0,50,5

0,5
0,5
0,5

охоронник11

1
1
1

УСЬОГО42,542,5

44,543,5

46,5
46,5
46,5

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондіХХ

ХХ

Х
Х
Х
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017__ - 2019__ роках:
(грн)N з/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)
загальний фондспеціальний фондразом
(10 + 11)
1234567891011121Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Василькова на 2017 рік

7880078800


УСЬОГО

7880078800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020__ - 2021__ роках:


(грн)


Nз/пНайменування місцевої/регіональної програмиКоли та яким документом затверджена20__ рік (прогноз)20__ рік (прогноз)


загальний фондспеціальний фондразом
(4 + 5)
загальний фондспеціальний фондразом
(7 + 8)123456789УСЬОГО

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017__ - 2021__ роках:


(грн)


Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документаціїСтрок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)Загальна вартість об'єкта2017__ рік (звіт)2018__ рік (затверджено)2019__ рік (проект)2020__ рік (прогноз)2021__ рік (прогноз)


спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %спеціальний фонд (бюджет розвитку)рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %


12345678910111213


13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ році, очікувані результати у 2018__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020__ - 2021__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017__ - 2019__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017__ році:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки /надання кредитівКредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періодуКредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періодуЗміна кредиторської заборгованості
(6 - 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштівБюджетні зобов'язання
(4 + 6)


загального фондуспеціального фонду

12345678910

2111Оплата праці45768004576752-----4576752

2120Нарахування на заробітну плату10110001010737-----1010737

2210Предмети , матеріали, обладнання203360203182-----203182

2240Оплата послуг(крім комунальних)257500254732-----254732

2250Видатки на відрядження55405540-----5540

2271Оплата теплопостачання8780084131-----84131

2272Оплата водопостачання і водовідведення54005380-----5380

2273Оплата електроенергії3600030394-----30394

2800Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку3300
-----


3110Інші поточні видатки8180078800-----78800
-
УСЬОГО62685006249648-----6249648

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018__ - 2019__ роках:


(грн)Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетуНайменування2018__ рік2019__ рікзатверджені призначеннякредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періодупланується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3 - 5)
граничний обсягможлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 - 5 - 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштівочікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8 - 10)
загального фондуспеціального фондузагального фондуспеціального фонду1234567891011122111Оплата праці6742000---67420008003000---80030002120Нарахування на заробітну плату1492100---14921001790000---17900002210Предмети , матеріали, обладнання131900---131900172500---1725002240Оплата послуг(крім комунальних)181400---181400249700---2497002250Видатки на відрядження7000---70007700---77002271Оплата теплопостачання138200---138200152200---1522002272Оплата водопостачання і водовідведення9500---95009600---96002273Оплата електроенергії39000---3900045600---456002800Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку6100---610040000---400003110Інші поточні видатки


УСЬОГО8747200---874720010470300


104703003) дебіторська заборгованість у 2017__ - 2018_ роках:


(грн)


Код Економічної класифікації вида-
тків бюджету / код Класифікації креди-
тування бюджету
НайменуванняЗатверджено з урахуванням змінКасові видатки / надання кредитівДебіторська заборгованість на 01.01.20__Дебіторська заборгованість на 01.01.20__Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__Причини виникнення заборгованостіВжиті заходи щодо погашення заборгованості


123456789УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017__ році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.


Начальник управлінняБурсова Л.П.


(підпис)

(прізвище та ініціали)


Начальник відділу бухгалтерського облікуКривошапка В.О


(підпис)

(прізвище та ініціали)