Телефоны приймальної:
(04571) 6-29-61
08600 м. Васильків, вул. Володимирська 25
Версія сайту
для слабозорих
05
лютого
2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від29 грудня 2018 року № 1209)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


____________ N ______


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2020___ рік


1.0813160
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради03190805
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.0813160
Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради03190805
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)
(код за ЄДРПОУ)
3.081316031601010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим , які не здатні до самооб-слуговування і потребують сторонньої допомоги3210700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4.Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _245500__ гривень, у тому числі загального фонду - 245500__ гривень та спеціального фонду - -____________ гривень.
5.Підстави для виконання бюджетної програми: _Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”та “Про жертви нацистських переслідувань ” ,Постанова КМУ від 29.04.2004 року № 558“Порядок призначення і виплати компенсацій фізичним особам , які надають соціальні послуги ” ,постанова КМУ від 26.07.1996 року № 832” Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян“ ,наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 “ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",рішення сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. №02.02-59-V11 “Про міський бюджетм. Васильків на 2020 рік”
6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програмиN з/пЦіль державної політики
1Забезпеченнясоціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами
7.Мета бюджетної програми Забезпеченнясоціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8.Завдання бюджетної програмиN з/пЗавдання
1Забезпеченнясоціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
9.Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

1Виплата компенсації фізичним особамза надання соціальних послуг громадя-нам похилого віку, особам з інвалід-ністю,дітям з інвалідністю, хворим ,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

245500
245500
Усього245500
24550010.Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


N з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345Усього


11.Результативні показники бюджетної програми:


N з/пПоказникОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
1234567

продукту:чисельність осіб, які звернулись за призначеннямод.звітні дані73
73

чисельність осіб, яким виплачується компенсація з них:од.звітні дані73
73

особам з інвалідністю 1 групиод.звітні дані40
40

громадянам похилого вікуод.звітні дані14
14

особам з інвалідністю 11 групиод.звітні дані19
19

якості: питома вага призначених компенсацій до кількості зверненьод.розрахунок100
100
Начальник управління
Бурсова Л.П.(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Васильківської міської радиНачальник управлінняСтепаненко Т.В.(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М. П.